Sezonālā auto riepu maiņa rada ne tikai «sastrēgumus» autoservisos, bet arī aktualizē jautājumu, vai valstiskā līmenī ir izdevies atrisināt jautājumus, kas saistīti ar nolietoto riepu izgāztuvēm, norāda Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA).

LRAA pērn novembrī sāka iniciatīvu «Riepa ar rītdienu», lai nodrošinātu ilgtspējīgu riepu apsaimniekošanas sistēmas darbību Latvijā, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem nodot riepas to tirdzniecības vietās. Līdz šim iniciatīvai pievienojušies trīs riepu importētāji un 111 tirdzniecības vietas.

Pētījumi liecina, ka līdz 2018.gada beigām Latvijā bija uzkrātas jau aptuveni 100 tūkstoši tonnas nepārstrādātu riepu, tostarp ar tendenci apjomam palielināties, pauž asociācija.

Pašreiz Latvijā divās riepu pārstrādes rūpnīcās varot pārstrādāt kopā ap 15 tūkstošiem tonnu riepu gadā, kas ir līdzvērtīgs oficiāli tirgū novietotajam riepu apjomam. Taču Lietuvā notikušais riepu ugunsgrēks Alītā ietekmēs arī kopējo situāciju Baltijā, jo reģionā pieejamās pārstrādes jaudas ir samazinājušās.

Pārstrādes jaudas Latvijā varot palielināt, taču tas prasa papildu investīcijas. Tādēļ asociācija norāda, ka otrreizējo izejvielu izmantošana jāveicina valstiskā līmenī, piemēram, izmantojot iegūtos produktus publiskās infrastruktūras objektu izbūvē.

«Galvaspilsētā un citviet Latvijā joprojām brīvā dabā ir apjomīgas riepu izgāztuves. Tāpēc, lai izslēgtu līdzīgu ugunsgrēku iespējamību Latvijā, aicinām Latvijas atbildīgās iestādes un pašvaldības steidzami rīkoties, likvidējot šīs riepu izgāztuves, sakopjot teritorijas un normatīvajos aktos pastiprinot ražotāju atbildības sistēmu un to klientu darbības kontroli, nodrošinot, ka nolietotās riepas nonāk pārstrādē, nevis izgāztuvēs,» aicina LRAA vadītāja Tīna Lūse.

Vienlaikus viņa novērtē, ka Valsts vides dienests (VVD) kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienestu sācis arī preventīvo darbu, piemēram, veicot autoservisu informēšanu un pārbaudes, lai konstatētu, vai tajos tiek ievērotas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasības attiecībā uz riepām, akumulatoriem, nolietotajām eļļām u.c. 

Vienlaikus asociācijas skatījumā nepieciešamas arī izmaiņas normatīvo aktu līmenī, kas noteiktu līdzatbildību videi kaitīgo atkritumu novietotājiem tirgū tajos gadījumos, ja viņu izvēlētās ražotāju atbildības sistēmas darbībā konstatēti pārkāpumi un nav nodrošināta atbilstoša atkritumu apsaimniekošana un gala pārstrāde.

LRAA ir 2018. gadā izveidota nevalstiska organizācija, kura apvieno riepu importētājus, apsaimniekotājus un pārstrādātājus.