Latvijas un Igaunijas kopprojekta rezultātā ir izveidots jauns meža portāls, kurā ir apkopoti dati gan par Latvijas, gan Igaunijas mežiem. 

Jauno lietotni var izmantot gan datorā, gan visās viedierīcēs. Tās izveidē investēti aptuveni 150 tūkstoši eiro un plānots, ka investīcijas atmaksāsies trīs līdz piecu gadu laikā. 

«ForestMan» lietotne ir tapusi, sadarbojoties Latvijas uzņēmumam SIA «Modul» un Igaunijas uzņēmumam OÜ «Deskis». Izveidotā lietotne sasaista dažādu datubāžu un reģistru informāciju ar satelītnovērošanas datiem.

Lietotne ir noderīga privātmežu īpašniekiem, kas vēlas precīzi zināt, kur atrodas viņu zemes īpašuma robežas, kā arī dažādiem meža uzņēmumiem, kas nodarbojas, piemēram, ar mežu pārdošanu, ciršanu vai eksportu. Ar tīmekļa lietotnes palīdzību ir iespējams meklēt datus, kas ir saistīti gan ar Latvijas, gan Igaunijas mežiem.

«Tādas lietotnes, kas ļautu meklēt datus par divu valstu mežiem vienlaicīgi, agrāk nav bijis. Iepriekš mums jau vairākas reizes tika vaicāts par šādu iespēju,» pastāstīja projekta Igaunijas partnera OÜ «Deskis» pārstāve Pille Kāsa (Pille Kaas).

Lai izmantotu lietotni, klientam tīmekļa vietnes meklēšanas logā jāievada meža īpašuma nosaukums vai reģistrācijas numurs, un lietotne sameklē interesējošo teritoriju kartē. Pēc tam klientam ir iespējams aplūkot dažādu informāciju saturošas kartes - ortofotogrāfijas un zemes gabalu robežas. Vēl ir iespējams pieprasīt informāciju no dažādiem interneta reģistriem, kā arī aplūkot, kādi dati par interesējošo teritoriju tur ir pieejami - piemēram, vai uz konkrēto apvidu attiecas kādi ar dabas aizsardzību saistīti ierobežojumi.

Nesen lietotne ir papildināta ar iespēju aplūkot mežos notikušās izmaiņas. Šim nolūkam tiek izmantoti satelītdati, kurus analizē īpaša datorsistēma. Šādā veidā ir iespējams iegūt precīzu pārskatu par mežos notikušām kailcirtēm, ugunsgrēkiem un vēja postījumiem. Dati tiek atjaunināti ik pēc sešām dienām, sniedzot operatīvu pārskatu par notikušo.

Tīmekļa lietotnes tapšanu finansiāli atbalstīja «Interreg Estonia-Latvia» programma. Pie tās izveides tika strādāts vairāk nekā gadu.