A/s "Latvijas valsts meži" ieņēmumi 2020. gada pirmajā ceturksnī bija 89,8 milj. eiro, kas ir teju tikpat, cik analogā laikā pērn, peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa – 29,4 milj. eiro un veiktas investīcijas 8,3 milj. eiro apmērā. 

To rāda uzņēmuma saimnieciskās darbības informācija. 

Šogad a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) pirmajos trijos mēnešos realizējusi 1,89 milj. m3 koksnes, tai skaitā 1,81 milj. m3 apaļkoksnes sortimentu un 0,08 milj. m3 augošu koku. 

No kopējiem ieņēmumiem — 89,8 milj. eiro - 86,2 milj. eiro iegūti no apļkoksnes sortimentu, augošu koku un šķeldas pārdošanas. Interesanti, ka par 9,2 milj. eiro lielāki ir bijuši LVM ienākumi no apaļkoksnes sortimentu realizācijas, ko ietekmējis gan lielāks sortimentu realizācijas apjoms, gan arī augstāka vidējā koksnes pārdošanas cena par plānoto. Bez tam 2.7 milj. eiro gūti no augošu koku realizācijas, tādējādi par 2 milj. eiro pārsniedzot sākotnēji plānoto. 

Pirmajos trijos mēnešos LVM realizējis par 57 000 m3 augošu koku vairāk nekā plānots, ieņēmumu pārpildi ietekmējusi augstāka vidējā realizācijas cena. Bez tam 2020. gada trīs mēnešu laikā realizēti 16,2 miljoni koku stādu, no kuriem 7,4 milj. pārdoti privātajiem pircējiem, tai skaitā 4,4 miljoni stādu eksportēti.

Šā gada pirmajā ceturksnī LVM investējuši 8,3 milj. eiro, tai skaitā 7,5 milj. eiro ieguldīts meža infrastruktūrā – autoceļu būvniecībā, meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā un tiltu būvniecībā. Šajā laikā ekspluatācijā nodoti 11 kilometri meža autoceļu un pārbūvētas meža meliorācijas sistēmas 2700 ha platībā. Labvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ jau martā uzsākta meža stādīšana, atjaunojot 252,7 ha. Šogad jaunaudzes koptas 14 000 ha platībā, kas ir par 5 000 ha vairāk nekā plānots, liecina uzņēmuma saimnieciskās darbības informācija.

2020. gada trīs mēnešos tirgum piegādātajā lietkoksnē akumulētā oglekļa apjoms izteikts CO2 evivalentā sasniedza 1,6 milj. tonnu, salīdzinājumam - analogā laikā pērn šis rādītājs bija vien 1,2 milj. t.

A/s "Latvijas valsts meži" janvārī - martā

Ieņēmumi (milj. eiro)

2019. 90.2

2020. 89.8

Izmaksas (milj. eiro)

2019.g. 49.3

2020.g. 60.5

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa (milj. eiro)

2019.g. 40.8

2020.g. 29.4

Realizētās apļkoksnes sortimentu apjoms (milj. eiro)

2019.g. 1.40

2020.g. 1.81

Realizēto apļo kokmateriālu vidējā cena ( eiro/m3)

2019.g. 59.22

2020.g. 44.66

Realizētie meža koku stādi ( milj. gabalu)

2019.g. 5.8

2020.g. 16.2

Investīcijas (milj. eiro)

2019.g. 10.2

2020.g. 8.3

Avots: LVM