Turpmāk Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) ombudā var vērsties arī ar sūdzībām par veselības apdrošināšanas atlīdzībām. Līdz šim asociācijas ombudā tika izskatītas fizisku personu sūdzības par atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, ceļojumu, dzīvības, īpašuma, KASKO un vispārējās civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanā.

«Veselības apdrošināšana ir viens no lielākajiem apdrošināšanas veidiem ar ļoti plašu risku un polises segumu spektru, tāpēc neatkarīgu speciālistu piesaiste un citu priekšnoteikumu īstenošana, lai to pievienotu ombuda pakalpojumu klāstam, bija liels izaicinājums un laikietilpīgs process,» skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

LAA ombuda darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā. Tā ir iespēja klienta sūdzību izskatīt ātrāk un lētāk nekā tiesā, savukārt apdrošinātājiem tā ir iespēja atrast nepilnības vai neskaidrības savos noteikumos un produktu aprakstos un labot tās.

«Pozitīva tendence, kuru esam pamanījuši, sūdzību izskatīšanas laikā vai pirms lēmuma pieņemšanas apdrošinātājam un klientam izdodas vienoties par izlīgumu. Tas vedina domāt, ka ombuda darbība varētu attīstīties arī mediācijas virzienā,» secina Jānis Abāšins.

Kopš darbības uzsākšanas 2004. gadā LAA ombuds ir saņēmis vairāk nekā 100 sūdzību. Šogad iesniegtas un izskatītas 18 sūdzības, un tas ir par 30% vairāk nekā vidēji iepriekšējos gados.