Negatīvās tendences pasaules finanšu tirgos ietekmē arī uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, taču apdrošināšanas kompāniju pārstāvji norāda, ka šobrīd atbrīvoties no šiem ieguldījumiem nebūtu prātīgi, drīzāk tieši pretēji, un vērts veikt ieguldījumus.

Runājot par atlīdzības izmaksu gadījumā, ja polises īpašnieks miris no koronavīrusa, apdrošinātāji norāda, ka visdrīzāk tā tiks veikta. 

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu apvieno divus elementus – savas dzīvības apdrošināšanu un uzkrājuma veidošanu nākotnei. Veicot regulārus maksājumus, iespējams veidot uzkrājumu savas nākotnes finansiālai nodrošināšanai vai kāda noteikta mērķa vai sapņa īstenošanai, vienlaikus nodrošinot materiālu aizsardzību savai ģimenei personas nāves gadījumā, skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA).

Šī apdrošināšanas veida ietvaros ir iespēja veidot uzkrājumu ar garantētu jeb fiksētu peļņu (%) vai arī veidot uzkrājumu, kas piesaistīts ieguldījumu fondiem. Ieguldot līdzekļus fondos, ir iespējams nopelnīt vairāk, vienlaicīgi gan jāapzinās, ka peļņas iespējamība un apmērs ir atkarīgs no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas un ieguldījumu fondu darbības rezultātiem. 

Ņemot vērā esošo situāciju, kad pasaules akciju tirgos vērojams kritums, arī fondi uzrāda mīnusus, kas iedragā uzkrājumu.

Tomēr dzīvības apdrošināšanas kompāniju pārstāvji gan norāda, ka nevajadzētu panikot, un ilgākā termiņa šie mīnusi dzēsīsies.

"Koronavīruss ir ietekmējis tirgus un investīcijas visā pasaulē. "SEB" piedāvāto fondu pārvaldnieki seko līdzi aktuālajai situācijai, nepārtraukti meklējot labākos risinājumus, kā pasargāt klientu uzkrājumus, un cenšas darīt iespējami daudz, lai vairotu savu klientu ienākumus," saka "SEB Life" and "Pension Baltic" SE valdes locekle Kristīne Lomanovska.

"Kā liecina finanšu tirgu vēsture, jebkurš kritums kādreiz beidzas, un īsākā vai ilgākā periodā finanšu tirgi atgūstas. Mūsu fondu piedāvājums ir ļoti dažāds, tajā ir gan aktīvi, gan arī konservatīvāki fondi dažādos reģionos un nozarēs, un ikvienam kā iepriekš, tā arī tagad iespējams atrast savai riska noturībai piemērotāko," viņa piebilst.

Salīdzinot šī gada pirmo ceturksni dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu ieguldījumu fondos ar tādu pašu periodu pērn, izmaiņas iemaksu apmēros un palielinājumu izbeigto līgumu skaitā kompānija nav novērojusi. Šī gada martā gan kompānija izjutusi lielāku klientu interesi, saņemot dažādus jautājumus par dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, taču pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus par šīs intereses ietekmi un iemaksu apmēru vai līgumu izbeigšanas biežumu. To, vai interese pieaugs, vai norims, noteikti ietekmēs tālākā notikumu attīstība gan globālajā, gan Latvijas ekonomikā, saka K. Lomanovska. 

"Efektīvākais veids risku izlīdzināšanai ir regulāras iemaksas un brīdī, kad ir tirgus lejupslīde, fonda daļas iespējams iegādāties par daudz zemāku vērtību nekā iepriekš. Ekonomikai atgūstoties, lēti iegādātu aktīvu vērtība pieaugs," piebilst kompānijas valdes locekle. "Finanšu tirgi ir cikliski – pēc kāpumiem seko kritumi un otrādi, tādēļ atteikties no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu ieguldījumu fondos līguma brīdī, kad finanšu tirgus ir lejupslīdē, nebūtu pareizi, jo tādējādi tiek fiksēti zaudējumi. Proti, kamēr uzkrājums atrodas fondos, tam ir iespēja atgūties līdz ar finanšu tirgus normalizēšanos, taču, naudu izņemot tagad, šī iespēja tiek zaudēta. Šobrīd ar esošajiem līgumiem iespējams rīkoties dažādi – pagarināt līguma termiņu, turpināt līdzšinējās iemaksas, palielināt vai samazināt iemaksas utt," viņa skaidro.

"Raugoties no dzīvības apdrošināšanas viedokļa, koronavīruss neatšķiras no citiem vīrusiem, un, ja šī vīrusa radīto komplikāciju dēļ iestāsies nāves gadījums, mēs izmaksāsim apdrošināšanas atlīdzību, stāsta. Arī līdz šim kompānija maksājusi atlīdzības par nāves gadījumiem, ko izraisījušas, piemēram, sezonālās gripas komplikācijas. Tāpat citos apdrošināšanas veidos, ja pienāksies apdrošināšanas atlīdzība, koronavīruss neietekmēs šādas apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Saskaņā ar apdrošināšanas kompānijas noteikumiem, epidēmija nav izņēmums, piebilst K. Lomanovska.

Arī apdrošināšanas sabiedrība "ERGO" nav veikusi nekādas izmaiņas dzīvības apdrošināšanas produkta piedāvājumā. Tāpat kā līdz šim, arī šobrīd COVID-19 vīrusa risks ir iekļauts dzīvības apdrošināšanas produkta segumā, saka kompānijas valdes locekle Baltijas valstīs Ingrīda Ķirse.

"Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu fondos ir cieši saistīta ar ieguldījumiem finanšu tirgos – akcijās un obligācijās. Savukārt finanšu tirgi pēc būtības ir cikliski un ieguldījumu vērtība var pieaugt vai samazināties. Jo vairāk ieguldījumu portfelī ir akciju, jo lielākas ir ieguldījumu vērtības svārstības. Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu ir ilgtermiņa ieguldījumu produkts, kur izvēlētajai ieguldījumu stratēģijai vajadzētu būt konsekventai un nemainīgai ilgākā laikā neatkarīgi no fondu tirgus svārstībām. Prakse rāda, ka visdrošāk ir, ja klients veic regulāros maksājumus arī brīžos, kad fondu vērtības ir nokritušās. Tas palielina izredzes nopelnīt nākotnē, jo ekonomika ir cikliska. Jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai ieguldījumu portfelis būtu pietiekoši diversificēts un sastāvētu no vairākiem fondiem. ERGO piedāvātās ieguldījumu programmas sastāv no vairākiem fondiem un pat visaktīvākajā ieguldījumu programmā nav 100% akciju īpatsvars, bet 75%," saka I. Ķirse.

"COVID-19 vīrusa ietekmi izjūt arī apdrošināšanas nozare. Runājot par dzīvības apdrošināšanu, šobrīd vairāk klientu, nekā tas ir bijis pirms valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa, interesējas par maksājumu atlikšanu. Ar katru no klientiem cenšamies šos jautājumus pārrunāt individuāli, tai skaitā, skaidrojam un sniedzam visu nepieciešamo informāciju par dzīvības apdrošināšanu kā ilgtermiņa produktu un regulāru maksājumu nozīmi ilgtermiņā," viņa piebilst.