Kā ik katru gadu, arī šogad septembrī noticis apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus Malus (BM) klašu pārrēķins. Lai arī BM ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē OCTA polises cenu, autoīpašnieku zināšanas par BM sistēmu ir nepilnīgas, secināts Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) veiktajā aptaujā.

Šogad septembrī veiktajā aptaujā secināts, ka autoīpašnieki ir vāji informēti par BM sistēmu kopumā un ikgadējo klašu pārrēķinu, kas tieši skar katru transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju. «Aptaujas rezultāti liks LTAB nākotnē veltīt daudz nopietnāku uzmanību BM sistēmas skaidrošanai gan ar mediju starpniecību, gan biroja tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un ikdienas komunikācijā ar autoīpašniekiem,» informē LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

«42,2% respondentu zina, ka pavisam ir 17 BM klases, savukārt 32,4% - ka pirmo reizi iegādājoties transportlīdzekli, jaunajam autoīpašniekam tiek piešķirta sestā klase. Tikmēr tikai nedaudz vairāk par ceturto daļu autoīpašnieku ir informēti, ka BM klase tiek piešķirta tieši transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam, bet nevis automašīnas vadītājam vai konkrētajam spēkratam,» stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs.

«Aptaujas rezultāti lielā mērā atbilst autoīpašnieku zināšanām, ar ko ikdienā saskaras LTAB, konsultējot tos interesentus, kas vēršas pēc palīdzības vai papildu informācijas birojā. Aptauja rāda, ka mazāk par 10% respondentu zina, ka divi noteicošie BM klases veidošanās faktori ir izraisīto ceļu satiksmes negadījumu un apdrošināšanas dienu skaits. Tāpat tikai 13.7% aptaujas dalībnieku zina, ka autoīpašniekam jāiegādājas OCTA vismaz 275 dienas gadā, lai BM klase varētu uzlaboties,» skaidro J.Abāšins.

Saskaņā ar LTAB datiem pēc ikgadējā BM klašu pārrēķina, šogad BM klase palielinājusies 351 576, bet samazinājusies – 195 306 autoīpašniekiem. Visaugstākā (17.) BM klase šobrīd ir 131407 autoīpašniekiem, kas ir vēsturiski lielākais transportlīdzekļu īpašnieku skaits augstākajā klasē kopš BM sistēmas ieviešanas, savukārt zemākā (1.) - 161 autoīpašniekam. Sākumklase (6.) šobrīd piemērota 166 398 autoīpašniekiem.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs. Sistēmas darbības sekmīgākai nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā.