Līdz šā gada novembrim apdrošinātāju klienti par pieņemtajiem atlīdzību izmaksu lēmumiem asociācijas ombudā iesnieguši 22 izskatāmas sūdzības.

Visvairāk šie ārpustiesas strīdi starp apdrošinātājiem un klientiem tiek risināti KASKO (7), veselības (6) un īpašuma (5) apdrošināšanā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuda apkopotā informācija.

Salīdzinot ar 2017. gadu, kad tika izskatīti 18 strīdi visa gada laikā, šogad vērojams sūdzību skaita pieaugums. Kopumā tas skaidrojams ar to, ka no šī gada strīdus ombudā iespējams risināt arī veselības apdrošināšanā, kas agrāk nebija iespējams.

«Veselības apdrošināšanas pievienošana asociācijas ombuda pakalpojumu klāstam bija komplicēts un laikietilpīgs process. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem bija neatkarīgu ekspertu piesaiste, lai nodrošinātu objektīvu lēmumu pieņemšanu, jo veselības apdrošināšana ir viens no lielākajiem apdrošināšanas veidiem ar ļoti plašu risku un polises segumu spektru. Esam gandarīti, ka esam īstenojuši iecerēto un spējam sniegt kvalitatīvu pakalpojumu,» stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

LAA ombuda darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā. Tā ir iespēja klienta sūdzību izskatīt ātrāk un lētāk nekā tiesā, savukārt apdrošinātājiem tas palīdz atrast nepilnības vai neskaidrības savos noteikumos un produktu aprakstos un labot tās.

«Būtiski, ka šogad jau 30% gadījumu apdrošinātājam un klientam izdevies vienoties par izlīgumu, izbeidzot lietu. Tā ir pozitīva tendence, kas vedina domāt, ka ombuda darbība pamazām attīstās arī mediācijas virzienā,» secina Jānis Abāšins.

Kopš darbības uzsākšanas 2004. gadā LAA ombuds ir saņēmis 145 sūdzības. Pilnīgi vai daļēji apmierināto sūdzību skaits ik gadu svārstās vidēji 30% robežās. Vienošanās pirms ombuda lēmuma pieņemšanas jeb izlīgums tiek panākts arvien biežāk – iepriekšējos gados tas bija 15% gadījumos, savukārt pērn un šogad jau vairāk nekā 20%. Noraidītas jeb atzītas par nepamatotām tiek vidēji 60% no sūdzībām, kam par iemeslu lielākoties bijusi atšķirīga apdrošināšanas noteikumu interpretācija.

Ja līdz šim vidēji 60% sūdzību ir bijis KASKO un ap 30% īpašuma apdrošināšanā, tad šogad ievērojamas izmaiņas radīja veselības apdrošināšanas pievienošana ombuda pakalpojumu klāstam – attiecīgi KASKO strīdi veido vidēji 31% no kopējā strīdu skaita, veselības apdrošināšanas – 27% un īpašumu apdrošināšanas – 23%.