Bankām jāpiemēro vienādas izmaksas pārrobežu maksājumiem eiro valūtā un vietējiem maksājumiem, kā arī jāpadara pārskatāmākas valūtas maiņas izmaksas, paredz jauni noteikumi.

Ceturtdien apstiprinātie (532 balsis - pret balsoja 22, bet 55 deputāti atturējās) noteikumi izbeigs to ES iedzīvotāju diskrimināciju, kuri veic naudas pārskaitījumus ārpus eirozonas valstīm - piemēram, pārskaitot naudu eiro valūtā no konta Apvienotajā Karalistē vai Dānijā uz kontu Latvijā.

Pakalpojumu lietotāji eirozonā gūst labumu no vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA), bet pārējie ES iedzīvotāji par pārrobežu maksājumiem eiro valūtā spiesti maksāt ievērojamas komisijas maksas.

Viena gada laikā izmaksas par ES pārrobežu maksājumiem eiro valūtā būs jāpielīdzina iekšzemes maksājumu vietējā valūtā izmaksām. Dalībvalstīm arī drīkstēs likt bankām piemērot vienādu komisijas maksu par iekšzemes un pārrobežu maksājumiem vietējā valūtā.

Jaunie noteikumi, par kuriem jau panākta provizoriska vienošanās ar ES Padomi, arī pasargās patērētājus no nesamērīgām valūtas maiņas izmaksām. Bankām pirms katra darījuma būs jāsniedz informācija par maksājamo summu vietējā un konta valūtā.

«150 miljoni ES pilsoņu un seši miljoni uzņēmumu līdz šim par eiro pārskaitījumiem maksājuši ievērojami vairāk nekā eirozonas iedzīvotāji. Tam tiks pielikts punkts, un izmaksām samazinoties, eiropieši gadā ietaupīs vairāk nekā vienu miljardu eiro. Šī ir nākamā nelielā revolūcija pēc mobilo sakaru viesabonēšanas izmaksu atcelšanas,» skaidro EP ziņotāja Eva Meidela (ETP, Bulgārija).

Galerijā augstāk iespējams uzzināt vidējās izmaksas par 100 eiro pārrobežu maksājumu vietējā valūtā!