Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu par soda naudas piemērošanu 4260 eiro apmērā AS PNB Banka, informē FKTK.

Sods piemērots, jo banka līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam, - 1.aprīlim nebija sagatavojusi un iesniegusi FKTK 2018. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu, kā arī tas nebija laikus publiskots. Tādējādi pārkāpta Kredītiestāžu likumā noteiktā prasība, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus noteiktā termiņā, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un tās finanšu rādītājiem. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde revidētu gada pārskatu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc revidentu ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. aprīlim, kā arī līdz 1. aprīlim publisko šo pārskatu. Vairākas bankas 1. aprīlī nebija nodrošinājušas ne revidēta gada pārskata sagatavošanu, ne tā publiskošanu. FKTK pieprasīja katrai bankai papildu informāciju par likuma normu neievērošanas apstākļiem un individuāli izvērtēja katru situāciju, piemērojot atbilstošu sankciju. AS «PNB banka» pārkāpuma izvērtēšanas process aizņēma garāku termiņu, jo tas tiek organizēts citādi, šai bankai esot tiešajā Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā.

Nosakot soda lielumu, tika ņemti vērā apstākļi, ka AS «PNB Banka» sadarbojas ar FKTK, sniedzot visu informāciju par aktuālo situāciju, kā arī turpina darbu ar auditoriem, lai nodrošinātu revidētā gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu. Citām bankām, kas likumā noteiktajā laikā nebija iesniegušas un publiskojušas revidētos gada pārskatus, sankcijas tika piemērotas 30.04.2019.