Šī gada 27. decembrī notika likvidējamās ABLV Bank ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika skatīts jautājums par jauna finanšu pārskatu revidenta ievēlēšanu, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.

Akcionāri par revidentu likvidējamās ABLV Bank 2018. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai ievēlēja zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA Nexia Audit Advice.