No 2019. gada 2. janvāra Luminor turpina savu darbību visās Baltijas valstīs caur Igaunijā reģistrētu banku un tās filiālēm Latvijā un Lietuvā, informē bankas pārstāvji.

Jaunā vienkāršotā struktūra un pārvaldības modelis ļaus bankai ātrāk pieņemt lēmumus, nodrošinās labāku pārrobežu sadarbību un uzlabos efektivitāti.

«Jau no pirmās Luminor izveidošanas dienas mēs aktīvi strādājām, lai turpinātu darbu pie bankas izveidošanas, tostarp īstenojot atsevišķus juridiskus soļus, kas paredz pilnīgu Luminor banku integrāciju visās Baltijas valstīs. Šajā laikā esam veiksmīgi sadarbojušies ar banku darbību uzraugošajām iestādēm, lai savlaicīgi noslēgtu šo svarīgo banku apvienošanās posmu,» skaidro Luminor grupas vadītājs Erki Rāzuke. 

«Jaunā juridiskā struktūra ļaus vienkāršot Luminor pārvaldības modeli, kā arī veicās sadarbību un sinerģijas visas Luminor grupas ietvaros. Šis solis bija nepieciešams, lai arvien efektīvāk virzītos tuvāk mūsu mērķim – izveidot jaunas paaudzes finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijas uzņēmumiem un uzņēmīgiem cilvēkiem,» piebilst Rāzuke.

Pēc apvienošanās, no 2019. gada 2. janvāra, Luminor būs jauna organizatoriskā struktūra, pārvaldības modelis un vadības komandas locekļi. Erki Rāzuke turpinās vadīt Luminor, savukārt Nils Melngailis vadīs Luminor padomi. Kerli Gabriloviča un Andrius Načajus turpinās būt atbildīgi par Luminor darbību Latvijā un Lietuvā, vadot Luminor bankas filiāles Latvijā un Lietuvā.

Luminor strādās pie uzlabojumiem daudzās jomās, tostarp jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumā, turpinot darbu klientu servisa un apmierinātības rādītāju uzlabošanā, kā arī stiprinās digitālo bankas piedāvājumu un aktīvāk veidos sadarbību ar ārējiem partneriem.

Pārrobežu apvienošanās līgums tika parakstīts 2018. gada 29. martā, un 2018. gada 28. jūnijā Luminor saņēma Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu apvienošanās procesa noslēgšanai. Pārrobežu apvienošanās ir pēdējais solis, lai pilnībā pabeigtu DNB un Nordea biznesu apvienošanu Baltijas valstīs, kas tika uzsākta 2017. gada 1. oktobrī.

Pārrobežu apvienošanās ietvaros visi Luminor Latvija un Luminor Lietuva aktīvi, tiesības un saistības tiek nodoti Luminor Bank AS Igaunijā.

Banka turpinās savu darbību Latvijā un Lietuvā caur filiālēm, kā arī ikdienas darbs ar klientiem un klientu apkalpošana turpināsies kā ierasts.

No 2019. gada 2. janvāra garantijas noguldītājiem un ieguldītājiem attiecībā uz Luminor Bank AS Latvijas un Lietuvas filiālēs izvietotajiem noguldījumiem un tām nodotajiem finanšu instrumentiem nodrošinās Igaunijas Garantiju fonds (Tagatisfond) tā izveidoto un pārvaldīto noguldījumu garantiju sistēmas un ieguldītāju aizsardzības (kompensācijas) sistēmas ietvaros.

Luminor Bank AS (Igaunija) nodrošinās pensiju plānu līdzekļu turētājbankas funkciju veikšanu savas Latvijas un Lietuvas filiālēs tādā pašā kārtībā kā līdz šim.

Luminor ir trešais lielākais bankas un finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas reģionā ar 16% tirgus daļu depozītos un 22% aizdevumos. Luminor klientu portfeli veido aptuveni 1 miljons klientu, nodarbinot aptuveni 2900 darbiniekus visā Baltijā. Luminor pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir 17,6%, kopējam kapitāla apjomam sasniedzot 1,6 miljardus eiro. Moody’s Investor Service piešķīrusi Luminor Baa1 depozītu reitingu ar stabilu nākotnes vērtējumu. Tāpat arī Luminor emitējusi trīsgadīgās nenodrošinātās obligācijas, kas tiek tirgotas Īrijas biržā.