Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību AS «PNB Banka» klientiem, sākot ar 22. augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS «Citadele banka».

Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas AS «PNB Banka» klientiem tiks uzsāktas piektajā darbadienā kopš noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK konstatēja ar 15.augusta lēmumu.

Saskaņā ar likumu garantētajai atlīdzībai ir jābūt pieejamai bankas klientiem, sākot ar astoto darbdienu pēc dienas, kad konstatēta noguldījumu nepieejamība. Katram AS «PNB Banka» klientam tiks izmaksāta garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro. Garantēto atlīdzību izmaksai AS «PNB Banka» klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF), un šim mērķim nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. 99,2% AS «PNB Banka» klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. No tiem 95% ir iekšzemes klientu, savukārt tikai 4,2% - ārvalstu klientu.

FKTK Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva skaidro: «Latvijas banku klienti ir valsts aizsardzībā, tas attiecas gan uz iekšzemes, gan ārvalstu klientiem Latvijā. Valstī izveidotā noguldījumu garantiju sistēma šādā situācijā sniedz risinājumus, kā nodrošināt klientu noguldījumu aizsardzību. Esam pielikuši visas pūles, lai atrastu banku, kas var piedāvāt klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un izstrādājuši kārtību, kā tiks organizēta garantētās atlīdzības izmaksas, kā arī piesaistījuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, lai AS «PNB Banka» klientiem sniegtu iespēju ātrāk un ērtāk saņemt pabalstus un pensijas.»

Ņemot vērā, ka ievērojama daļa AS «PNB Banka» ir pensiju un pabalstu saņēmēji, FKTK un AS «Citadele banka» strādā ciešā sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un pabalstu saņemšanu. FKTK ir izvēlējusies uzticēt garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS «Citadele banka», izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu pēc iespējas ātrākai garantēto atlīdzību izmaksu sākšanai. AS «Citadele banka» ir apliecinājusi gatavību veikt garantēto atlīdzību izmaksu.

Garantētās atlīdzības izmaksas kārtība

AS «PNB Banka» klientiem privātpersonām, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējs ar jau esošu kontu AS «Citadele banka» nav nepieciešams doties uz AS «Citadele banka» filiāli. Garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz AS «Citadele banka» kontu. Bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz AS «Citadele banka». 6 mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma nepieciešams apstiprināt VSAA, vai klients turpinās saņemt maksājumus AS «Citadele banka».

Privātpersona, VSAA maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmējam bez konta AS «Citadele banka» no 22.augusta jādodas uz noteiktām AS «PNB Banka» filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts AS «Citadele banka» un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Internetbanka būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti izsūtīs pa pastu 2 darba dienu laikā, un turpmāk to varēs izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat būs jāaizpilda iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu AS «Citadele banka» vai jāpaziņo VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

Privātpersonai, rezidentam ar jau esošu kontu AS «Citadele banka» jāaizpilda pieteikums par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai AS «Citadele banka» filiālē. Garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu AS «Citadele banka».

Privātpersonai, rezidentam bez konta AS «Citadele banka» jādodas uz AS «Citadele banka» filiāli, kur tiks identificēts un saņems garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Privātpersonām ārvalstu rezidentiem jāzvana uz AS «Citadele banka» un jāvienojas par tikšanos. Pēc tam jādodas uz AS «Citadele banka» filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, kur klients tiks identificēts un saņems garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Juridiskajām personām un to pārstāvjiem jāzvana uz AS «Citadele banka» informatīvo tālruni 67010000 un jāvienojas par tikšanos. Pēc tam klientam jādodas uz norādītajām AS «Citadele banka» filiālēm, jāidentificējas un jāatver konts AS «Citadele banka» vai jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Klientiem, kuriem jādodas uz AS «Citadele banka»: Lai izmaksu process noritētu raiti, FKTK aicina klientus, pirms doties uz AS «Citadele banka», pārliecināties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie dokumenti ir AS «PNB Banka» rīcībā jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas informācija.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Jau ziņots, ka 99,2% klientu nezaudēs neko, jo līdzekļu apmērs nepārsniedz 100 tūkstošus eiro. Atbilstoši likumam izmaksas jāsāk ne vēlāk kā 8 darba dienu laikā, taču FKTK dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk sāktu izmaksas. No Noguldījumu garantiju fonda «PNB bankas» klientiem varētu tikt izmaksāti aptuveni 279 miljoni eiro.