Līdz šim brīdim valsts garantētajās atlīdzībās «PNB bankas» klientiem izmaksāti 94 miljoni eiro, kas ir 34% no visas izmaksājamās summas, pavēstīja bankas «Citadele», kas veic garantēto noguldījumu izmaksas «PNB bankas» klientiem, pārstāvji.

Līdz šim 19 200 «PNB bankas» klientu ir saņēmuši savus finanšu līdzekļus.

Kopumā garantētajās atlīdzībās «PNB bankas» klientiem nepieciešams izmaksāt apmēram 279 miljonus eiro.

«No 22.augusta novērojot klientu plūsmu un analizējot katras «PNB bankas» filiāles apkalpoto klientu skaitu, kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) un «PNB bankas» pārstāvjiem esam pieņēmuši lēmumu atvērt papildu «PNB bankas» klientu apkalpošanas vietu Daugavpilī. Tāpat nolemts mainīt mazāk pieprasītu klientu apkalpošanas vietu darba laikus, lai resursus novirzītu uz vietām ar lielāku klientu plūsmu,» informēja bankas «Citadele» valdes loceklis Vladislavs Mironovs.

Līdz 30.augustam (ieskaitot) vēl darbosies «PNB bankas» filiāles Cēsīs un Madonā, bet līdz 31.augustam (ieskaitot) - filiāles Bauskā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Salaspilī, Talsos un Valmierā. Turpmāk «PNB bankas» klientiem valsts garantētās atlīdzības izmaksa šajās vai tuvākajās pilsētās tiks nodrošināta bankas «Citadele» filiālēs.

Jau vēstīts, ka privātpersonām, kas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksājumu - pabalstu, pensiju - saņēmēji ar jau esošu kontu bankā «Citadele», nav nepieciešams doties uz banku «Citadele», jo garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz kontu bankā «Citadele». Taču sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma būs nepieciešams apstiprināt VSAA, vai arī turpmāk ir vēlme saņemt maksājumus bankā «Citadele».

Privātpersonām, kas ir VSAA maksājumu saņēmēji, bet bez konta banka «Citadele» jādodas uz noteiktām «PNB banka» filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts bankā «Citadele» un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Tostarp šiem klientiem bankas «Citadele» internetbanka būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas, bet norēķinu karti varēs saņem pa pastu divu darba dienu laikā. Vienlaikus «PNB banka» filiālē būs iespējams aizpildīt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu bankā «Citadele» vai kādā citā bankā.

Privātpersonām, kuras ir rezidents ar jau esošu kontu bankā «Citadele», ir jāaizpilda pieteikums par garantētās atlīdzības saņemšanu internetbankā vai bankas «Citadele» filiālē. Šiem klientiem garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu bankā «Citadele» vai kontu jebkurā citā finanšu iestādē.

Savukārt privātpersonām, kuras ir rezidents bez konta bankā «Citadele», ir jādodas uz bankas «Citadele» filiāli, jāidentificējas un jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz kontu jebkurā finanšu iestādē.

Tajā pašā laikā privātpersonām, kas ir ārvalstu rezidenti, kā arī juridisko personu pārstāvjiem ir jāzvana uz bankas «Citadele» informatīvo tālruni un jāvienojas par tikšanos.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda, un šim mērķim, pēc FKTK vēstītā, nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta. Garantēto atlīdzību izmaksai «PNB bankas» klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro.

Tāpat ziņots, ka no 15.augusta, plkst.21 ir apturēta «PNB bankas» darbība un 22.augustā sākās garantēto noguldījumu izmaksas.

Eiropas Centrālā banka kā «PNB bankas» tiešais uzraugs 15.augustā nolēma atzīt «PBN banku» par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde pieņēma lēmumu neveikt «PNB bankas» noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, FKTK padome ārkārtas sēdē nolēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu «PNB bankā» un lēma par noguldījumu nepieejamību.

Eiropas Centrālā banka kā «PNB bankas» tiešais uzraugs pieņēmis šādu lēmumu, konstatējot, ka banka nav ievērojusi regulējošās prasības un izvērtējot bankas finansiālo situāciju.