Latvijā lielākā daļa atbalsta instrumentu uzņēmējdarbībā ir paredzēti jaunajiem uzņēmējiem, savukārt, maziem un vidējiem uzņēmumiem šādu iespēju ir ļoti maz. Līdz ar to AS «SEB banka», turpinot pagājušajā gadā aizsākto Izaugsmes programmu uzņēmumiem, izsludina pieteikumu pieņemšanu programmas ceturtajam ciklam, kas notiks no oktobra līdz janvārim.

Programmas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem sagatavoties straujākai biznesa izaugsmei caur inovācijām un digitālajām tehnoloģijām. Programmas laikā 12-14 uzņēmumi gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā strādās pie inovatīva produkta vai pakalpojuma izveides, lai turpmāk nodrošinātu straujāku sava uzņēmuma izaugsmi, kā arī izstrādās trīs mēnešu rīcības plānu savu izaugsmes mērķu sasniegšanai.

Programmas laikā īpaša uzmanība tiek veltīta biznesa zināšanu un prasmju pilnveidošanai ar uzsvaru uz tādām digitalizācijas laikam raksturīgām prasībām kā digitālo tehnoloģiju pielietojums, inovācijas, izaugsmes domāšana, mārketings un pārdošana, kā arī mūsdienīga finanšu plānošana.

Uzņēmumu izaugsmes programmu SEB banka īsteno sadarbībā ar vadības konsultāciju uzņēmumu Civitta Latvija. Uzņēmumi pieteikumus var iesniegt, aizpildot anketu programmas mājas lapā www.seb.lv/izaugsmes-programma.

«Programmas darbības laikā bija iespēja iegūt jaunas atziņas no vieslektoriem, darboties kopīgi komandā un, pats galvenais - esam realizējuši vairākas programmas laikā radušās idejas un turpinām to darīt arī šogad. 2019. gadā ir realizēti un realizācijas procesā ir 5 projekti, kurus iesākām programmas ietvaros. Svarīgi, ka tas viss kopā deva iespēju vēl vairāk saliedēt komandu, palielināt apgrozījumu un peļņu,» norāda SIA «Centrālā laboratorija» vadītāja Stella Lapiņa.

Savukārt SIA «Blue Bridge Technologies» biznesa attīstības vadītāja Kate Lāce norāda, ka Izaugsmes programma deva iespēju paraudzīties uz uzņēmumu no malas: «Dalība SEB Izaugsmes programmā mums bija milzīgs impulss attīstībai gan uzņēmumam, gan kolēģiem. Šī bija iespēja paskatīties uz sevi «no malas» – izvērtēt savu darbību kopumā, pieeju, procesus, rezultātus, izanalizēt tos, ar lektoru un mentoru palīdzību ieraudzīt un atzīt «sāpīgus punktus», kā arī iezīmēt attīstības un uzlabojumu plānu un, īstenībā, uzreiz ķerties to realizēt. Atsevišķi gribu pieminēt, ka ne mazāk kā vērtīgu saturu un atbalstu no SEB un Civitta vērtējam arī iespēju komunicēt ar citiem dalībniekiem – redzesloka paplašināšanai bija ļoti svarīgi un noderīgi redzēt un dzirdēt pieredzi arī no citām nozarēm.»

2018. gadā notika pirmie divi Izaugsmes programmas cikli, savukārt trešais – šogad no marta līdz jūnijam. Pirmo ciklu pabeidza 9, otro – 13, savukārt trešo – 15 uzņēmumi, tostarp arī tādas kompānijas kā «Lursoft IT», «Optic Guru», «IIZI Brokers», «Eco Baltia Grupa», «Baltic Coffee Holding», «GRIF», «MBIT», «Aspired» u.c.

Dalība programmā uzņēmumiem ir bez maksas, un SEB banka katru gadu tās īstenošanā iegulda 60 000 eiro gadā.

SEB bankas Izaugsmes programma ir paredzēta Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem ar vismaz divu gadu uzņēmējdarbības pieredzi un ambīcijām strauji kāpināt sava biznesa mērogu. Daļa no Izaugsmes programmas nodarbībām un lekcijām ir pieejamas publiski, un tās var apmeklēt vai vērot tiešraidē jebkurš interesents.