2019. gada pirmajos sešos mēnešos Signet Bank turpināja īstenot savu ilgtermiņa stratēģiju nodrošinot pakalpojumus turīgām privātpersonām un viņiem piederošajiem uzņēmumiem, bankas pusgada pārskatā norāda tās valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.

Šobrīd Latvijas tirgus piedāvā teicamas iespējas biznesa apjoma palielināšanai, jo augošais vietējo uzņēmumu skaits meklē jaunas iespējas veidot ciešākās attiecības ar bankām un saņemt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. 2019. gada pirmajos sešos mēnešos 57% bankas klientu noguldījumus veidoja Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu rezidenti. Signet Bank plāno turpināt palielināt uzņēmējdarbības apjomus savos mērķa tirgos – Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, galvenokārt pievēršot uzmanību vietējam tirgum, kas veido 43% no bankas kopējās noguldījumu bāzes.

2019. gada pirmajos sešos mēnešos banka ir veikusi kreditēšanas darījumus 45.2 miljonu eiro vērtībā, no kuriem aizdevumi vietējiem klientiem veidoja 20.4 miljonu eiro. Mums ir plašs interesantu potenciālu kreditēšanas projektu klāsts vietējā tirgū, kā rezultātā 2019. gada otrajā pusē banka plāno būtiski palielināt aizdevumu apjomus Latvijā, gan organizējot klubu darījumus, gan audzējot kreditēšanas portfeli bankas bilancē.

Koncernam 2019.gada 1.pusgads bija pozitīvs. Neto procentu ienākumi sasniedza 1,6 milj. eiro (+2% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem), neto komisijas naudas ienākumi bija 2 miljoni eiro (+28% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem), administratīvie izdevumi – 2,8 miljoni eiro (-6% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem) un tīrā peļņa – 0,2 miljoni eiro (+145% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem). Kopējais klientu līdzekļu apjoms pārvaldīšanā un administrēšanā (AUMA) palielinājās no 400 miljoniem eiro 2018. gada pirmā pusgada noslēgumā līdz 828 miljoniem eiro 2019. gada pirmā pusgada noslēgumā (+107% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem). Šādi rezultāti ir sasniegti, pateicoties procentu ienākumu no kreditēšanas apjomu pieaugumam, ieņēmumu pieaugumam no kapitāla pārvaldīšanas pakalpojumiem par 48%, kā arī no strukturēto finanšu pakalpojumiem par 19%, ko nodrošināja AUMA un bankas klubu darījumu apjoma pieaugums.

Koncerns turpina uzturēt konservatīvu bilances struktūru – 2019. gada 1.pusgada beigās kapitāla pietiekamības rādītājs bija 28,9% (pret 31,1% 2018. gada beigās), kamēr likviditātes seguma rādītājs bija 436%. Tuvākajos mēnešos mēs plānojam palielināt kapitāla izmatošanu veicot jaunus vietējo uzņēmumu finansēšanas darījumus.

Koncerns turpina pievērst būtisku uzmanību NILLFTN prasību izpildei, pastāvīgi pilnveidojot iekšējās kontroles pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību mainīgajiem regulējumiem un labākajai starptautiskajai praksei. Koncerns turpina ieguldīt līdzekļus IT un cilvēkresursos, lai tā riska pārvaldīšanas un kontroles sistēma būtu atbilstoša izvēlētajam biznesa modelim, norāda bankas vadība.

«Mēs redzam skaidras iespējas audzēt savus biznesa apjomus, turpinot sniegt private banking un investīciju bankas pakalpojumus. Pateicoties pieejai turīgo klientu piederošajiem līdzekļiem, mēs varam ne tikai finansēt projektus izmantojot bankas līdzekļus, bet arī organizēt apjomīgus finansēšanas darījumus kopīgi ar saviem klientiem gan kreditējot, gan izlaižot obligācijas,» norāda bankas valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.