Ņemot vērā to, ka apturēta AS «PNB Banka» darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no piektdienas, 16. augusta pārtraukusi pensiju un pabalstu izmaksu uz klientu kontiem AS «PNB Banka».

Lai turpmāk nodrošinātu VSAA pakalpojumu saņemšanu, VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt par savu kontu citā bankā vai paziņot pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Iesniegumu par konta maiņu var iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā, Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected] vai iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv Iesniegums iestādei.

Pēc iesnieguma par jauno kontu saņemšanas VSAA pēc 16. augusta aizturētos pensiju un pabalstu maksājumus divu līdz trīs nākamo darba dienu laikā pārskaitīs uz jauno kontu.

pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem ir iespēja izvēlēties arī maksājumu piegādi dzīvesvietā, ko pašlaik nodrošina Latvijas Pasts.