Tieslietu ministrija sadarbībā ar Maksātnespējas kontroles dienestu ir izstrādājuši ziņojumu, kurā secināts, ka Covid-19 infekcijas izplatība līdz šim nav negatīvi ietekmējusi maksātnespējas jomu un maksātnespējas jomā, sākoties trešajai ārkārtējai situācijai, nav konstatējami būtiski riski, informē Tieslietu ministrijā.

Ministrija sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Ekonomikas ministriju, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot Latvijas Banku, turpinās rūpīgi vērtēt esošo situāciju, tajā skaitā kontekstā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, gada pārskatu datiem un citām aktualitātēm maksātnespējas jomā.

Kopumā analizējot situāciju maksātnespējas jomā un Covid-19 infekcijas izplatības un to seku mazināšanas ēnā, tajā skaitā, vērtējot maksātnespējas jomas rādītājus kopš 2020.gada marta, tātad arī iepriekšējo ārkārtējo situāciju laika maksātnespējas jomas datus, norādāms, ka pieejamie valsts atbalsta mehānismi nešaubīgi veicina maksātspējas stāvokļa saglabāšanu vai atjaunošanu, tādējādi samazinot maksātnespējīgo komersantu skaitu. 

Piemēram, pandēmijas laikā ir ieviests pabalsts darbinieku dīkstāvei, tika ieviests arī cits pabalsts - algu subsīdijas, tāpat uzņēmējiem ir pieejamas dotācijas apgrozāmā kapitāla plūsmai utt.

TM norāda, ka atbalsta mehānismu ietekmē ir samazinājies tiesiskās aizsardzības procesa lietu skaits un juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu skaits. Tomēr diskusijas ar uzņēmēju un kreditoru pārstāvošajām organizācijām apliecina, ka situācija praksē saistībā ar maksātnespējas aspektiem kopumā, sākoties trešajai ārkārtējai situācijai, ir salīdzinoši stabila, un tamdēļ šobrīd ir pāragri runāt par iepriekšējo vai esošo pagaidu regulējumu atjaunošanu vai pagarināšanu.

Līdzīgi kā juridisko personu maksātnespējas procesa lietās, arī fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu skaita samazinājums salīdzinājumā ar datiem pirms Covid-19 infekcijas izplatības ir ievērojams.3 Tas varētu būt saistīts ar dažādiem atbalsta mehānismiem, galvenokārt tiem, kuri saistīti ar atsevišķu darbību apturēšanu, kā arī neiespējamību iesniegt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu klātienē.