AS "4finance" ir pieņēmusi vairākus ar kredītu izsniegšanu saistītus lēmumus, kuru mērķis ir palīdzēt ārkārtas stāvokļa dēļ grūtībās nonākušajiem klientiem un veicināt atbildīgu aizņemšanos.

Kompānija kopš marta vidus ir ieviesusi stingrākus kreditēšanas izvērtēšanas nosacījumus, samazinājusi maksimālās izsniedzamās summas un turpina piedāvāt maksājumu pārcelšanu periodā līdz 60 dienām.

Kredītbrīvdienu iespējas esošajiem klientiem

Tiem "Vivus.lv", "Ondo.lv" un "SMScredit.lv" klientiem, kuriem kopš ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas 12. martā vairs nav iespēju izpildīt savas kredītsaistības, ir iespēja pārcelt regulāro maksājumu periodā līdz 60 dienām. Atkarībā no konkrētā klienta situācijas un ārkārtas stāvokļa ietekmes uz privātpersonas finanšu stāvokli, izvērtējot katru klientu individuāli, kompānija var lemt arī par maksājumu pārcelšanu garākā termiņā.

"Svarīgi uzsvērt, ka AS "4finance", pārceļot ikmēneša maksājuma atmaksas termiņu, pārceļ arī kredīta atmaksas gala termiņu. Tas nozīmē, ka pārceltais maksājums nākotnē nepalielinās ikmēneša maksājuma apmēru, bet vienkārši kalendārā pārcelsies tālāk," skaidro AS "4finance" reģionālais vadītājs Gvido Endlers.

Tāpat AS "4finance" piedāvā arī kredītbrīvdienas. Uz piešķiršanas brīdi klientam nav jāveic maksājumi un procentu maksājums tiek pievienots nākamā mēneša maksājumam. Ja klientam nebūs iespēja veikt nākošā mēneša maksājumu, kredītbrīvdienas var tikt pagarinātas vai arī piemeklēts cits individuāls risinājums.

Stingrāka pieeja maksātspējas izvērtēšanā

AS "4finance" ārkārtas situācijas dēļ ir ieviesusi stingrākus kreditēšanas nosacījumus. Ja līdz šim kompānijas maksātspējas izvērtēšanas prasībām atbilda aptuveni 30% no iesniegtajiem kredītu pieteikumiem, tad pēc jauno vērtēšanas kritēriju ieviešanas tiek apstiprināti tikai 23% no potenciālajiem kredītņēmējiem. Tas nozīmē, ka aizdevums tiek izsniegts tikai 23 gadījumos no 100 pieteikumiem, norāda G. Endlers.

"Mēs nepārtraukti monitorējam situāciju kreditēšanas tirgū un ekonomikā kopumā. Nepieciešamības gadījumā esam gatavi ieviest arī stingrākus ierobežojumus kredītu izsniegšanā klientiem," teic G. Endlers.

Vienlaikus kompānijā norāda, ka izsniegto kredītu apjomi martā samazinājās par 19% salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem 2020. gada mēnešiem, savukārt, salīdzinot marta un aprīļa pirmās divas nedēļas, samazinājums veido jau 32%. Ir samazinājies pieteikumu skaits, kā arī apstiprināto aizdevumu skaits. Klienti šajos apstākļos rūpīgi izvērtē aizdevuma nepieciešamību.

"Galveno uzmanību veltīsim esošo klientu apkalpošanai, nodrošinot individuālu pieeju klienta apkalpošanā," papildina G. Endlers.

Klientam pieejamās summas samazināšana

Vienlaikus tiek ieviestas izmaiņas kompānijas kredītpolitikā, piemērojot risku analīzē balstītu pieeju un nosakot samazinājumu summām, kādas klienti var aizņemties. Tas nozīmē, ka produktā noteiktais maksimālais kredīta apjoms klientam būs pieejams tikai tādā gadījumā, ja klients atbildīs noteiktiem kritērijiem. Šajā gadījumā tiks ņemti vērā gan klienta ienākumi un izdevumi, iepriekšējā atmaksas disciplīna, gan vecuma grupa, iepriekš izsniegto aizdevumu skaits un to atmaksas kvalitāte.