Decembra sākumā Kosovas Centrālā banka paziņojusi par licences atsaukšanu aizdevumu sniedzējiem "IuteCredit Kosovo" un "Monego", kuru aizdevumos varēja ieguldīt savstarpējo aizdevumu platformā "Mintos". Kas notiek šādā gadījumā un ko darīt investoriem - skaidro "Mintos" CFO un līdzdibinātājs Mārtiņš Valters. 

Pagājušā nedeļā, 6.decembrī, Kosovas Nacionālā Banka publicēja paziņojumu par "Monego un "IuteCredit Kosovo" darbības licenšu atsaukumu, kas nozīmē, ka abi aizdevēji šobrīd vairs neizsniedz jaunus aizdevumus Kosovā. Līdz ar šo lēmumu, abi uzņēmumi vairs nepiedāvā jaunus aizdevumus investoriem "Mintos" platformā. 

Abiem aizdevējiem KNB ir iecēlis likvidatorus, kas nodarbojās ar abu aizdevēju izsniegto aizdevumu maksājumu apkalpošanas jauno kārtību.

"Mintos" sadarbība ar aizdevējiem mēdz ietvert grupas garantiju, jeb galvojumu, kas paredz uzņēmuma grupas (jeb mātes uzņēmuma) iejaukšanos gadījumā, ja notiek kādi neparedzēti notikumi ar kādu no grupā esošajiem uzņēmumiem. 
Šī grupas garantija ir stājusies spēkā abu, "IuteCredit Kosovo" un "Monego", gadījumā.

Ņemot vērā, ka uzņēmumu pārņemšanas un likvidācijas process visbiežāk ir ilgs, "IuteCredit Kosovo" grupas uzņēmums "IuteCredit Europe" grupas garantijas segs tekošos un kavētos maksājumus investoriem "Mintos" platformā. Savukārt "Monego", lai arī aizdevējs juridiski nav daļa no lielākas grupas, īsi pirms Kosovas licences atsaukšanas bija procesā lai kļūtu par daļu no "Finitera" grupas - vairāku starptautisku aizdevēju grupas ar aptuveni 8 miljonu eiro lielu pamatkapitālu. Patreiz "Finitera" grupa uzņemas dažas no Monego saistībām pret investoriem "Mintos", sedzot kavētos maksājumus investoriem, skaidro M. Valters.

Pēc "Mintos" rīcībā esošās informācijas, abu aizdevēju licenšu atsaukums bija negaidīts solis arī pašiem "IuteCredit Kosovo" un "Monego", kuru vadības komandas min, ka pazīmes par kādu neapmierinātību vai brīdinājumus par šādu rīcību nebija saņēmuši nedz regulāru mītiņu laikā ar KNB pārstāvjiem, nedz arī pirms licenšu atņemšanas paziņojuma presei. Abi uzņēmumi ir pauduši savu viedokli publiski, kā arī uzsākuši KNB lēmuma juridisku izskatīšanu, un vienlaicīgi cieši komunicē ar uzņēmumu kreditoriem un investoriem, tostarp investoriem "Mintos" platformā. Lai arī "Monego" un "IuteCredit Kosovo" gadījumā "Mintos" sagaida, ka tiks veikti maksājumi investoriem no holdinga kompānijām, ja kavēsies maksājumi no pašiem uzņēmumiem Kosovā, "Mintos" nekavējoties uzsāka patstāvīgu situācijas juridisko analīzi. 

""Mintos" ir gatavs pārstāvēt investoru intereses "Monego" un "IuteCredit Kosovo" likvidācijas procesā. Cita starpā "Mintos"  noalgojis juridisko konsultantu Kosovā. "Mintos" mērķis ir panākt maksimāli operatīvu līdzekļu izmaksu no Kosovas investoriem "Mintos" platformā," skaidro M. Valters.

Kā Mintos izvēlas sadarbības partnerus? 

""Mintos" rūpīgi izvērtē aizdevumu izsniedzēju kredītportfeļa kvalitāti, finanšu rādītājus, iekšējos procesus, vadības un akcionāru profesionālo pieredzi un reputāciju, kā arī valsts kopējo ekonomisko un politisko stāvokli, kurā darbojas konkrētais aizdevumu izsniedzējs,"  skaidro M. Valters. Papildu šīm pārbaudēm aizdevēji tiek vērtēti arī saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas aktu prasībām. Ņemot vērā padziļināto izvērtēšanas kārtību, sadarbība tiek uzsākta vien ar mazu daļu uzņēmumu, kas izrāda interesi par aizdevumu finansēšanu Mintos platformā. 

"Gan "IuteCredit Kosovo", gan "Monego" atbilda visām minētajām "Mintos" prasībām. Papildu sākotnējam aizdevēju novērtējumam, "Mintos" uzrauga to darbību arī pēc sadarbības uzsākšanas. "IuteCredit Kosovo" un "Monego" aizdevumu izsniedzēji bija stabili Kosovas tirgus dalībnieki un demonstrēja stabilu kredītportfeļa sniegumu un augošu rentabilitāti. Tāpat pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, neviens no šiem aizdevumu izsniedzējiem līdz šim nebija saņēmis brīdinājumus no Kosovas Centrālās Bankas par iespējamu licences atņemšanu. Attiecīgi aizdevēju izsniedzēju atlases kritēriji nebūtu palīdzējuši prognozēt trešās puses negaidītu lēmumu. Zibeni no skaidrām debesīm ir grūti paredzēt,"  skaidro kompānijas pārstāvji.

Kā tiek veidots partneru riska reitings? 

Visu veidu finanšu darījumi ir saistīti ar noteiktiem riskiem un investīcijas aizdevumos nav izņēmums. "Mintos" ik ceturksni atjauno un publicē esošo sadarbības partneru novērtējumu "Mintos" riska reitinga apkopojumā, taču pilnībā izslēgt risku gadījuma rašanos ārējo apstākļu rezultātā nav iespējams.

""Mintos" reitings ir papildu indikācija par aizdevumu izniedzēja darbību - informācija, ko pastāvīgi atjaunojam un ar ko dalāmies arī ar investoriem "Mintos" platfomā. Ikvienā komunikācijā ar investoriem minam, ka risku izvērtēšana un investīciju izvēle ir arī pašu investoru pienākums, kā jebkura cita investīciju tipa gadījumā,"  viņš piebilst.

"Mintos risku reitings abiem uzņēmumiem pirms licenšu atsaukšanas norādīja abu uzņēmumu stāvokli, vadoties no mums un aizdevumu izniedzējam pieejamās informācijas,"  skaidro M. Valters.

Investoriem ir pieejama aktuālā informācija par risku izvērtējumu Mintos platformā un blogā. 

Šobrīd Mintos platformas investoriem pieejamas diversificētas ieguldījumu iespējas, ko piedāvā 68 aizdevumu izsniedzēji no 32 valstīm.