Lietuvas finanšu tehnoloģiju uzņēmums "SME Finance" saņēmis 80 miljonu eiro aizdevumu no Eiropas Investīciju bankas (EIB) Baltijas valstu mazo un vidējās uzņēmumu rēķinu kreditēšanai jeb faktoringam, informē uzņēmumā.

"Šis ir liels ieguvums mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai, jo šīs investīcijas ļaus vēl aktīvāk un lētāk apmierināt augošo apgrozījuma kapitāla finansējuma pieprasījumu Baltijas valstīs. Pieprasījuma pieaugumu pēc faktoringa pakalpojumiem tirgū pierāda divi apstākļi: uzņēmēji vēl arvien cīnās ar Covid-19 pandēmijas ekonomiskajām sekām un vēlas pēc iespējas labāk sagatavoties otrajam vilnim, turpretī bankas aizdevumu pieejamība ir būtiski samazinājusies. Tieši Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem banku aizdevumu pieejamība ir samazinājusies visvairāk Eiropas Savienībā," pauda "SME Finance" vadītājs Mindaugs Mikalajūns.

Finansējums uzņēmējiem būs pieejams 2021.gada pirmajā pusgadā.

Pirmā EIB aizdevuma daļa uzņēmējiem būs pieejama 2021.gada pirmajā pusgadā.

No piešķirtā finansējuma 70% jeb 56 miljoni eiro tiks veltīti faktoringa pakalpojumiem mazās uzņēmējdarbības segmentam, savukārt vidējās uzņēmējdarbības atbalstam tiks atvēlēti 30% jeb 24 miljoni eiro. Apmēram 60% no piešķirtā EIB finansējuma tiks novirzīti Lietuvas uzņēmējdarbībai, bet Latvijas un Igaunijas uzņēmumu daļa kopējā faktoringa pakalpojumu portfelī atbilstoši būs 20% katrai valstij. Ar EIB aizdevumu tiks finansēti transporta, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu un citi sektori.

"Institucionālajiem investoriem, kuri meklē iespējas iesaistīties mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībā Baltijas valstīs, mūsu finanšu tehnoloģiju platforma sniedz vairākus būtiskus ieguvumus. "SME Finance" šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā, taču paredzam, ka drīzumā uzsāksim darbību Igaunijā un Polijā, aptverot plašāku tirgu. Savukārt, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un pieejamībai, mēs varam finansējumu efektīvi sadalīt lielam skaitam mazo un vidējo uzņēmumu," norādīja Mikalajūns.

Pašlaik "SME Finance" finanšu resursus veido 80 miljoni eiro, no kuriem 10 miljonus eiro veido finanšu iestādes "Invega" kredītlīnija atbilstoši finanšu instrumentam "Alternatyva" ("Alternatīva"), 16 miljoni eiro piesaistīti emitējot obligācijas, bet vēl piecus miljonus eiro veido akciju kapitāls. Banka "Citadele" ir piešķīrusi uzņēmumam sākuma aizdevumu 10 miljonu eiro apmērā ar iespēju to palielināt līdz 15 miljoniem eiro, bet 35 miljonus eiro ir aizdevuši starptautiskie institucionālie investori no Lielbritānijas un Dienvidkorejas.

No "SME Finance" apgrozījuma 56% veido uzņēmējdarbības aizdevumi, 42,2% - faktoringa produkti, 1,8% - līzings. Lielāko uzņēmuma klientu daļu veido tirdzniecības uzņēmumi (35,2%), kā arī ražošanas (23,1%), pakalpojumu (19,5%) un loģistikas (13,7%) uzņēmumi. Plānots, ka "SME Finance" pārvaldāmais aizdevumu portfelis 2020.gada beigās sasniegs 50 miljonus eiro, bet 2021.gadā tas varēs Baltijas valstu un Polijas uzņēmumiem sniegt finansējumu 600 miljonu eiro apmērā.

Lēmums par EIB finansējuma 80 miljonu eiro apmērā piešķiršanu "SME Finance" tika apstiprināts 2020.gada 15.jūlijā Eiropas Komisijas sēdē. Kopumā projekta sagatavošana un saskaņošana ilga gandrīz divus gadus.

Latvijā "SME Finance" filiāle darbojas kopš 2019.gada jūlija.

"SME Finance" ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2016.gadā ar mērķi risināt finansējuma trūkumu apgrozāmā kapitāla finansēšanā maziem un vidējiem uzņēmumiem.