Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) apturējis SIA «Baltic Finance Fund» izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un piemēroja soda naudu 20 tūkstošu eiro apmērā par pieļautiem sistemātiskiem patērētāju maksātspējas izvērtēšanas pārkāpumiem, informē PTAC.

Sabiedrība patērētājiem izsniedz hipotekāros un patēriņa kredītus.

Veicot patērētājiem izsniegto kredītu pārbaudi, PTAC konstatēja, ka ir pieļauti būtiski pārkāpumi visās pārbaudei izvēlētajās kredītlietās, piemēram, ir piešķīrusi aizdevumus, nesaņemot no patērētājiem iesniegumus par kredīta piešķiršanu, piešķīrusi aizdevumus, nesaņemot ienākumus apliecinošus dokumentus; piešķīrusi aizdevumus, akceptējot patērētāju norādītos ienākumus, kas ir lielāki nekā konstatējams no ienākumus apliecinošiem dokumentiem, t.sk., nav ņemti vērā VID izziņās norādītie ienākumi; nav ņēmusi vērā kredīta pieteikumā deklarētās un/vai norēķinu konta pārskatā redzamās saistības pret citiem kredīta devējiem; piedāvājusi maksājumu grafiku, kurā ik mēnesi jāsedz procenti par kredīta izmantošanu, bet pēdējā maksājumā jāatmaksā visa aizdevuma pamatsumma; piešķīrusi aizdevumus, nedokumentējot patērētāja spēju atmaksāt kredītu izvērtēšanu un nesaglabājot attiecīgās procedūras un informāciju; piešķīrusi aizdevumus, nesaņemot no patērētājiem ķīlas objektu vērtējumus.

PTAC konstatēja, ka sabiedrība nav nodrošinājusi darbiniekiem, kas pieņem lēmumus par kredītu izsniegšanu, nepieciešamās kompetences un zināšanas par prasībām kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai patērētājiem. Sabiedrības izrādītā formālā pieeja tās procedūru sakārtošanai neliecināja par sabiedrības vēlmi novērst pārkāpumus.

Sabiedrībai ir piemērota soda nauda 20 tūkstošu eiro apmērā, apturēta licences darbība, kā arī uzdots izstrādāt un apstiprināt detalizētu un izsekojamu patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas kārtību un procesu atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktajam; nodrošināt PTAL izvirzītās prasības attiecībā uz ķīlas objektu vērtējumiem; nodrošināt PTAL izvirzītās prasības par patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtējuma saglabāšanu; nodrošināt darbiniekiem pietiekamu zināšanu un kompetenču līmeni, kas būtu atbilstošs PTAL noteiktajam.

Ja sešu mēnešu laikā sabiedrība godprātīgi nenovērsīs konstatētos pārkāpumus un nepildīs tai uzliktos pienākumus, PTAC pieņems lēmumu par licences anulēšanu.