Neskatoties uz nestabilo finanšu tirgu, savstarpējo aizdevumu platformas "Twino" darbība ir pielāgota pašreizējai tirgus situācijai, un kompānija ir pilnībā spējīga nodrošināt pilnvērtīgu darbību, stāsta kompānijas Investīciju platformas vadītājs Roberts Lasovskis.

"Mūsu biznesa modelis balstās uz tiešsaistes darbību, tāpēc nav nepieciešamības pēc uzņēmuma pārstrukturēšanas. "Twino" komanda jau ir veikusi vairākus drošības pasākumus pirmo vīrusa uzliesmojuma pazīmju laikā un rūpīgi pārskatījusi vairākus scenārijus. Kā jau tika prognozēts, pieprasījums pēc finanšu līdzekļiem palielinās, un nekas neliecina, ka tas varētu tuvākajā laikā samazināties. Mūsu riska pārvaldības komanda ir izstrādājusi plānu, kā samazināt aizņēmēju kredītrisku, ierobežojot aizdevuma izsniegšanu jauniem klientiem," viņš skaidro.

Tāpat R. Lasovskis uzsver, ka pielāgotā aizdevumu izsniegšanas politika novērsīs iespējamo kredītrisku, galvenokārt koncentrējoties uz atkārtotiem klientiem ar augstu kredītreitingu, tādējādi pasargājot ieguldījumus. Tajā pašā laikā mārketinga komanda optimizē klientu plūsmas pieaugumu kreditēšanas uzņēmumu mājas lapām.

Tāpat uzņēmums katrā no valstīm veic pasākumus ieguldītāju aizsardzībai.

Piemēram, Latvijā pielāgota parādu piedziņas politika, ieviešot aizņēmējiem jaunas kredītu pārstrukturēšanas iespējas; novirzīti darbaspēka resursi, lai palielinātu parādu piedziņas efektivitāti; aizdevumu izsniegšana un kredītlimiti ir vēl vairāk pielāgoti tam, lai apkalpotu klientus ar augstu kredītreitingu; notiek pastāvīga uzraudzība un cieša sadarbība ar kreditētajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai nodrošinātu visu saistību segšanu.