Piešķirot papildu ES fondu finansējumu un precizējot atsevišķas normas regulējumā, Ministru kabinets lēmis pagarināt Altum īstenoto mikroaizdevumu un starta aizdevumu atbalsta programmu uzņēmējiem līdz 2029. gada beigām (vai kamēr tiks rezervēts viss programmas ietvaros pieejamais finansējums), informē Ekonomikas ministrija (EM).

EM atgādina, ka atbalsta programmas mērķis ir veicināt jaunu komercdarbības veicēju izveidi un esošo izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu (investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem) īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma dēļ nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā.

Atbalsta programmai papildu piešķirts finansējums ir 15 662 858 eiro.

Atbalsta programmā starta un izaugsmes aizdevumiem palielināta maksimālā aizdevuma summa vienam saimnieciskās darbības veicējam līdz 250 000 eiro, kā arī paplašināts līdzšinējais atbalsta saņēmēju loks ar mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, kuras iespējams atbalstīt izmantojot ES fondu finansējumu.

Vienlaikus paredzēts, ka programmas ietvaros par saimnieciskās darbības veicēju uzskata uzņēmumu, kas uzņēmumu reģistrā reģistrēts ne agrāk kā 7 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (iepriekš – ne agrāk kā 5).

Līdz šim Altum aizdevumu programmas ietvaros kopumā komersantiem izsniedzis  190 mikroaizdevumus 2 764 534 eiro apmērā un 601 starta aizdevumu 17 838 020 eiro apmērā. Ņemot vērā papildus piešķirto finansējumu, plānots, ka līdz 2029. gada 31. decembrim šīs programmas ietvaros kopumā varētu tikt izsniegti 290 aizdevumi, atbalstot jaunus uzņēmumus.