Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad 11 mēnešos valsts budžetā iekasējis 8,971 miljardu eiro, kas ir par 52,294 miljoniem eiro jeb 0,6% vairāk par plānoto, liecina dienesta publiskotā informācija. 

Savukārt salīdzinājumā ar 2018.gada 11 mēnešiem VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi auguši par 402,455 miljoniem eiro jeb 4,7%. VID norādīja, ka šogad 11 mēnešos lielākais pieaugums bija darbaspēka nodokļiem - par 0,45 miljardiem eiro jeb 10,1% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tostarp valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2019.gada 11 mēnešos veidoja 3,181 miljardu eiro, kas ir par 3,2% vairāk, nekā plānots, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi veidoja 1,712 miljardus eiro, kas ir par 10,4% vairāk, nekā plānots. 

Pēc VID skaidrotā, lielākais ieņēmumu pieaugums šogad 11 mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, bija no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar apstrādes rūpniecību vai tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. To veicināja gan darba ienākumu, gan nodarbināto skaita pieaugums. 

Pateicoties ieņēmumu pieaugumam, darbaspēka nodokļu ieņēmumu plāns 2019.gada 11 mēnešiem ir pārpildīts par 0,26 miljardiem eiro jeb 5,6%. Vienlaikus pievienotās vērtības nodoklis 2019.gada 11 mēnešos iekasēts 2,391 miljarda eiro apmērā, kas ir par 0,7% mazāk, nekā plānots. Savukārt, salīdzinot ar 2018.gada 11 mēnešiem, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir palielinājušies par 0,18 miljardiem eiro jeb 7,9%. Pēc VID sniegtās informācijas, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus 60,4% apmērā nodrošinājuši tie nodokļu maksātāji, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. 

No minētajiem nodokļu maksātājiem ir arī lielākais pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu. Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada 11 mēnešos veidoja 978,582 miljonus eiro, kas ir par 4,4% mazāk, nekā plānots, savukārt salīdzinājumā ar 2018.gada 11 mēnešiem akcīzes nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 31,64 miljoniem eiro jeb 3,3%. "Akcīzes nodokļa ieņēmumus 2019.gada 11 mēnešos būtiski ietekmēja politikas maiņa attiecībā uz akcīzes nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem. Kā zināms, gan Igaunijā, gan Latvijā, gada vidū tika samazinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem. Akcīzes nodokļa ieņēmumus ietekmēja arī naftas produktu patēriņa struktūras izmaiņas par labu produktiem ar zemāku akcīzes nodokļa likmi un naftas produktu patēriņa saglabāšanās 2018.gada līmenī," skaidroja VID.

Savukārt uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi šogad 11 mēnešos veidoja 39,917 miljonus eiro, kas ir par 78,2% mazāk, nekā plānots. VID skaidroja, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējos ieņēmumus galvenokārt ietekmēja no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksātās summas, jo 2018.gadā iemaksātie avansa maksājumi būtiski pārsniedza aprēķināto nodokli. No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada 11 mēnešos atmaksāti 118,05 miljoni eiro, kas ir par 59,49 miljoniem eiro vairāk nekā 2018.gada 11 mēnešos. Lielākie uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada 11 mēnešos ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, un tie nodrošināja 44,2% no kopējiem uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumiem. 

Šogad kopumā nodokļos plānots iekasēt 9,819 miljardus eiro, tostarp 11 mēnešos bija plānots iekasēt 8,918 miljardus eiro.