Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā Garīgo lietu padome plāno apspriest reliģisko organizāciju sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), tostarp panākto progresu vienotas izpratnes veidošanā par grāmatvedības kārtošanas prasībām un to ievērošanu tajās, informēja Tieslietu ministrija.

Sēdes laikā tiks pārrunāti arī sakrālā mantojuma saglabāšanas un uzturēšanas jautājumi, tostarp valsts budžeta līdzekļu piešķiršana Sakrālā mantojuma finansēšanas programmai.

Tāpat arī tiks apspriesta reliģisko konfesiju turpmākā sadarbība ar Centrālo statistikas pārvaldi, nodrošinot 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanu un organizēšanu.