Nodokļu administrācija iegūs vēl plašākas tiesības veikt uzrēķinus uz aprēķinu pamata –  par darbaspēka nodokļiem varēs saņemt arī tad, ja nodokļu maksātāja darbinieka darba samaksa, stundas tarifa likme vai nostrādāto stundu skaits būs mazāks par 80% no atbilstošās profesijas statistiskajiem rādītājiem un nodokļu maksātāja sniegtais paskaidrojums par noviržu cēloņiem VID skatījumā nebūs pamatots.

Tā šā gada 2. novembrī valdībā akceptēto grozījumu projektu  likumā Par nodokļiem un nodevām, kas tagad nonācis parlamentā, ietekmi uz uzņēmējiem vērtē  nodokļu konsultāciju SIA Innovator valdes priekšsēdētājs  Ivars Mileika. Viņš piebilst, ka minēto grozījumu izstrādātāji iecerējuši jauno  normu stāšanos spēkā jau no 2023. gada 1. janvāra, bet vai tā notiks, rādīs laiks.

Ko paredz valdībā akceptētā grozījumu redakcija?

Būtībā tā paredz plašas izmaiņas attiecībā uz  Valsts ieņēmumu dienesta tā dēvēto represīvo funkciju īstenošanu – nodokļu kontrole, sodu apmēri, vienošanās līgums par sodu samazinājumu utt., kā arī precizējumi attiecībā uz samaksas termiņu pagarināšanu, prasības nodrošinājumiem, deklarāciju precizēšanu u.c. jautājumiem.

Ar ko jārēķinās uzņēmējiem?

Kā jau dzīvē, kur nav tikai pozitīvu mirkļu, bet ir arī pārbaudījumu laiks, arī piedāvātajos grozījumos ir tieši tāpat. Proti,  daļa izmaiņu ir vērtējamas pozitīvi. Piemēram, tas, ka vienošanās līgumu ar VID turpmāk varēs noslēgt arī pirms audita vai nodokļu kontroles pabeigšanas. Attiecīgi tas dos iespēju jau agrīnākā stadijā uzņēmumam ar VID vienoties par elastīgāku pieeju prasības nodrošinājuma līdzekļu piemērošanā, jo pēdējos gados VID faktisku nodokļu piedziņu uzsāk jau audita laikā – mēs varam to dēvēt par līdzekļu piemērošanu iespējamās prasības nodrošināšanai, bet, ja uzņēmumam tiek nobloķēti konti bankā un visiem klientiem izsūtīti paziņojumi samaksu skaitīt uz Valsts kasi, tad, saucot lietas īstajos vārdos, tā ir faktiska naudas līdzekļu izņemšana no uzņēmuma.

Grozījumi konsolidē vairākus līdzšinējos pārbaužu veidus (tematiskās pārbaudes, datu atbilstības pārbaudes u.c.) zem jauna vienota nosaukuma nodokļu kontrole, un, tāpat kā līdz šim datu atbilstības pārbaudēs, arī nodokļu kontroles rezultātā VID varēs izdot lēmumu par budžetā maksājamo nodokli, nokavējuma naudu vai atsevišķos gadījumos - soda naudu. Šo lēmumu tad arī sauks par nodokļu rēķinu.

Visu rakstu lasiet 22.novembra žurnālā Dienas Bizness!

ABONĒJIET, lasiet elektroniski vai meklējiet preses tirdzniecības vietās!