Koronavīrusa zīmē iesācies 2021. gads ir atnesis arī vairākas būtiskas izmaiņas dažādu valstu nodokļu sistēmā, tās ir vērstas gan uz pandēmijas seku pārvarēšanu un investoru pievilināšanu, gan arī uz papildu nodokļu iekasēšanu.

Vismazāk izmaiņu nodokļu jomā no 2021. gada būs Igaunijā, visbūtiskākās izmaiņas būs Latvijā un Lietuvā, savukārt Polijā grozījumi visvairāk skar tieši uzņēmumu maksājamos nodokļus, rāda BDO pētījums par nodokļu izmaiņām Baltijas valstīs, Polijā un Vācijā 2021. gadā.

Vairāki izmaiņu vektori 

“Visas pārmaiņas var klasificēt divās lielās grupās: labās un sliktās ziņas nodokļu maksātājiem – gan uzņēmējiem, gan lielo un mazo algu saņēmējiem,” kopējo nodokļu izmaiņu virzienu raksturo AS BDO Latvia partneris Jānis Zelmenis. Viņš gan piebilst, ka vairums no visām pārmaiņām nodokļu jomā nodokļu maksātājiem ir sliktas ziņas, jo būs jāmaksā lielāki nodokļi. “Tādu ziņu, ka jāmaksā mazāki nodokļi, ir tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi jaunumi, arī Latvijā,” uzsver J. Zelmenis. Viņš norāda, ka otra nodokļu izmaiņu klasifikācija ir, vadoties pēc tā, vai tās atspoguļo koronavīrusa aspektu un ir vērstas uz tā ietekmes mazināšanu un ekonomikas stimulēšanu, vairojot pirktspēju. 

https://www.db.lv/zinas/izmainas-nodoklos-2021gada-500471

Lietuvā no 2021. gada tiek ieviesta uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide uz 20 gadiem privātajiem investoriem, kuri investēs dienvidu kaimiņvalstī vismaz 20 milj. eiro un radīs vismaz 150 jaunas darba vietas. Polija ir kļuvusi par jaunāko valsti, kas ieviesusi vienkāršu, vietēju un mūsdienīgu PVN iniciatīvu. Piemēram, eksporta avansa maksājumiem var piemērot nulles likmi, ja preces tiek piegādātas sešu mēnešu laikā pēc maksājuma veikšanas. Pašlaik ierobežojums ir divi mēneši.

Visu rakstu lasiet 12.janvāra žurnālā "Dienas Bizness"!

ABONĒJIETlasiet elektroniski vai meklējiet preses tirdzniecības vietās!