VID administrētos kopbudžeta ieņēmumos 2020.gada aprīlī atspoguļojas līdz ar Covid-19 izplatīšanos ieviestie ierobežojumi. 

Valsts ieņēmumu dienesta informācija liecina, ka 2020. gada četros mēnešos nodokļos iekasēti 3,09 miljardi eiro, kas ir par 0,11 miljardiem eiro vairāk nekā analogā laikā pērn, taču salīdzinājumā ar 2020. gada plānu tas ir samazinājums par 0,06 miljardiem eiro.

Pāragri vērtēt

"Cāļus skaitīsim rudenī, kad varēs realitātē apjaust koronavīrusa visas - gan tiešās, gan netiešas - ietekmes apmērus ne tikai uz tautsaimniecību, bet arī uz nodarbinātību un, protams, arī nodokļu ieņēmumiem," ar vērtējumiem ieteic nesteigties Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes loceklis Ainis Dābols. 

Jāatgādina, ka IKP krituma apmērs Latvijai tiek lēsts starp 5 līdz 8% un līdz ar to arī nodokļu ieņēmumu robs var sasniegt nevis tikai dažus desmitus vai simtus miljonus eiro, bet pat miljarda eiro robežu.

Darbaspēka nodokļu rēbuss

Valsts ieņēmumu dienesta informācija liecina, ka strauji ir mainījusies situācija ar darbaspēka nodokļiem, kam līdz šim bija vērojams būtisks ieņēmumu pieaugums, kas pārsniedza plānoto apmēru. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 2020.gada četros mēnešos ir 1,142 miljardi eiro, kas ir par 31,50 milj. eiro jeb 2,8 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā (2020.gada 1.ceturksnī pieaugums bija 5,1 %). Tomēr līdz 2020.gada četru mēnešu ieņēmumu plāna izpildei pietrūka 4,85 milj. eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 568,22 milj. eiro, kas ir par 20,31 milj. eiro jeb 3,7 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Jāņem vērā, ka ne valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ne iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi šā gada aprīlī nesasniedza pērnā gada aprīļa ieņēmumu apmēru.

Visbūtiskāk sociālās iemaksas gan 2020.gada četros mēnešos, gan tieši aprīlī ir samazinājušās  no tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī transportu un uzglabāšanu. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos viens no lielākajiem samazinājumiem šajā periodā ir šajos pašos pamatdarbības veidos, norāda Valsts ieņēmumu dienests.

PVN iztrūkums 90 milj. eiro

Šā gada četros mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, ir samazinājušies arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi, un šāda situācija nebija novērota kopš 2010.gada. 

Proti, 2020.gada četros mēnešos PVN ieņēmumi ir 762,99 milj. eiro, kas ir par 44,18 milj. eiro jeb 5,5 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Līdz ieņēmumu plāna izpildei pietrūka 90,81 milj. eiro, tādējādi tas izpildīts par 89,4%. Lielākais PVN iemaksu samazinājums ir no nodokļu maksātājiem, kuru darbība saistīta ar elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, transportu un uzglabāšanu, izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem, mākslu, izklaidi un atpūtu. 

Bez tam, lai atbalstītu nodokļu maksātājus, kopš šā gada 25.marta tiek atmaksāts viss deklarētais no budžeta atmaksājamais PVN, kas uzkrājies no 2020.gada sākuma. Šā gada četros mēnešos no PVN atmaksāti 340,17 milj. eiro, kas ir par 16,94 milj. eiro jeb 5,2 % vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā.

Akcīzes nodoklī arī kritums

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 321,94 milj. eiro, kas ir par 15,70 milj. eiro jeb 4,6 % mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā. Ņemot vērā, ka ieņēmumu samazinājums netika prognozēts, šā gada četru mēnešu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 87,5 %. Līdz plānotajam apmēram pietrūka 45,98 milj. eiro. Visbūtiskāk no plāna atpaliek akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojuma, alkoholisko dzērienu gadījumā tas ir saistīts gan ar patēriņa samazināšanos, gan pieprasītajiem samaksas termiņa pagarinājumiem. 

Savukārt akcīzes nodokļa ieņēmumi no naftas produktiem, kas gan joprojām pārsniedz pagājušā gada četru mēnešu ieņēmumus, atpaliek no plāna patēriņa krituma dēļ.

Peļņas nodoklī straujš pieaugums

Straujš ieņēmumu pieaugums, kas beidzot sasniedza plānoto apmēru, ir uzņēmumu ienākuma nodoklī. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020.gada četros mēnešos ir 64,61 milj. eiro, kas ir par 79,50 milj. eiro vairāk nekā 2019.gada četros mēnešos.

Jāņem vērā, ka 2019.gada četros mēnešos ieņēmumus ietekmēja veiktās atmaksas nodokļu maksātājiem, kuru 2018.gada 1.pusgadā samaksātie avansa maksājumi būtiski pārsniedza faktisko uzņēmumu ienākuma nodokļa summu par 2018.gadu. Tomēr ieņēmumu pieaugums šogad nav saistīts tikai ar atmaksu samazināšanos. Tas liecina, ka pieaug izmaksāto dividenžu, nosacīto dividenžu vai dividendēm pielīdzināmo izmaksu apmērs.


Nodokļu ieņēmumi janvārī - aprīlī (milj. eiro)

2020.g.; 2019.g.; +/- 2020./2019.g.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas* 1142.4; 1110.9; +31.5

Pievienotās vērtības nodoklis 763.0; 807.2; -44.2

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 568.2; 547.9; +50.3

Akcīzes nodoklis 321.9; 337.6; -15.7

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 64.6; -14.9;  +79.5

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 34.6; 35.0; -0.4

Muitas nodoklis 16.7; 17.0; -0.3

Dabas resursu nodoklis 15.9; 13.7; +2.2

Izložu un azartspēļu nodoklis 14.4; 12.5; +1.9

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 6.8; 6.6; +0.2


*- ieskaitot fondētās pensijas

Avots: DB pēc VID datiem


Akcīzes nodokļu ieņēmumi janvārī - aprīlī (milj. eiro)

2020.g.; 2019.g.; +/- 2020./2019.g.


Naftas produktiem 171.4; 170.0;  +1.4

Tabakas izstrādājumiem 67.2; 68.2; -1.0

Alkoholiskajiem dzērieniem 56.3; 70.0; -13.7

Alum 13.7; 13.4; +0.3

Dabasgāzei 7.7; 10.8;  -3.1


Avots: DB pēc VID datiem