Šonedēļ veikts ieraksts komercreģistrā par šī gada vasarā uzsāktās reorganizācijas pabeigšanu un Zviedrijas finanšu holdinga «Marginalen AB» meitas sabiedrības SIA «Sergel» pievienošanu tam pašam holdingam pastarpināti piederošajai SIA «Gelvora».

Visas SIA «Sergel» tiesības un pienākumi ir pārgājuši uz SIA «Gelvora», kas pēc apvienošanās stājas SIA «Sergel» vietā tiesiskajās attiecībās gan ar debitoriem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem.

2017.gadā Zviedrijas finanšu holdings «Marginalen AB» no koncerna «Telia Company AB» ieguva īpašumā sešās valstīs pārstāvēto «Sergel» uzņēmumu grupu, tajā skaitā Latvijā reģistrēto parādu ārpustiesas atgūšanas uzņēmumu SIA «Sergel». Ņemot vērā, ka «Marginalen AB» Latvijā pastarpināti pieder arī lielākais nozares uzņēmums SIA «Gelvora», 2018.gada vasarā tika pieņemts lēmums par abu uzņēmumu apvienošanu.

«Sergel» zīmols no Latvijas nepazudīs – pēc reorganizācijas SIA «Gelvora» savā komercdarbībā turpinās izmantot abus zīmolus, dodot «Sergel» zīmolam priekšroku tajos tirgus segmentos, kur SIA «Sergel» veiksmīgi praktizējusi pirms reorganizācijas.

2017.gadā SIA «Sergel» peļņa bija 181 385 EUR, bet apgrozījums – 1 360 131 EUR, savukārt SIA «Gelvora», uzrādot labākos rādītājus nozarē, strādāja ar 2 444 588 EUR lielu peļņu, un tās apgrozījums sasniedza 3 781 353 EUR.