2018. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 514 897 eiro apmērā 45 maksātnespējīgo uzņēmumu 619 darbinieku prasījumu apmierināšanai. 

Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gada 1. pusgadā bija 828 eiro. 

 Salīdzinājumam 2017. gada 1. pusgadā 46 maksātnespējīgo uzņēmumu 930 darbinieku prasījumu apmierināšanai tika novirzīti 820 580 eiro un vidējā viena darbinieka prasījuma segšanai piešķirtā summa bija 881 eiro. 2018. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 140 256 eiro. 

Salīdzinājumam 2017. gada 1.pusgadā tika atgūti 63 672 eiro. No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.