#Lielākie klupšanas akmeņi ir nemainīgi – tiesas, maksātnespējas administrēšana, ēnu ekonomika un korupcija.

Pēc tam, kad 2015.gadā ārvalstu tiešo investīciju uzkrājums sasniedza savu visu laiku augstāko punktu, pēdējie divi gadi iezīmējušies ar lejupejošu tendenci, liecina Lursoft apkopotā informācija.

Pagājušajā gadā uzkrātais ārvalstu tiešo investīciju apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājies par 56,14 milj.eiro, sarūkot līdz 7,23 miljardiem eiro.

Statistikas dati liecina, ka laika posmā kopš 2008.gada ārvalstu tiešo investīciju uzkrātais apjoms pieaudzis par 86,56% jeb vidēji par 4,01% gadā, 2008. un 2009. gadā sasniedzot pat 16,26% un 27,13% kāpumu. Savukārt 2016.gadā akumulēto investīciju apjoms saruka par 3,19%, bet pērn – vēl par 0,82%.

«Daļēji investīciju samazinājums skaidrojams ar globāliem notikumiem, taču vaina meklējama arī valsts iekšējās problēmās, par kuru risināšanu tiek runāts jau ilgstoši. Āvalstu investoru padome nepārtraukti norāda uz lielākajiem klupšanas akmeņiem – tiesām, maksātnespējas administrēšanu, ēnu ekonomiku un korupciju. Nepieciešama ilgtermiņa nodokļu politika, kas būtu prognozējama un veicinātu uzņēmējdarbību,» atzīst Swedbank ekonomiste Agnese Buceniece.

Savukārt, raksturojot situāciju ar ārvalstu tiešo investīciju piesaisti, Latvijas Bankas ekonomiste Santa Bērziņa norāda, ka Igaunija un Lietuva apsteidz Latviju, piesaistot augstākas pievienotās vērtības investīciju projektus. Abas kaimiņvalstis ārvalstu tiešo investīciju vērtības indeksā iekļautas arī to TOP 10 valstu vidū, kurās ir uzrādītas vērtīgākās darbavietas.Jāpiebilst, ka 2017.gadā reģistrētas 10 333 darbības ar ārvalstu tiešajām investīcijām, tostarp gan veicot investīciju ieguldījumus Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos, gan arī izņemot jau iepriekš ieguldītos līdzekļus.

Analizējot 2017.gada ieguldījumus pa mēnešiem, redzams, ka lielākais uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjoma pieaugums fiksēts oktobrī, kas noticis pateicoties SIA Cemex pamatkapitāla palielināšanai par 80 milj.eiro. Uzņēmuma pamatkapitāls palielināts, tā vienīgajam dalībniekam Nīderlandē reģistrētajai kompānijai Rugby Holding B.V. izdarot naudas ieguldījumu SIA Cemex, un palielinot pamatkapitāla daļu skaitu par 5000. Tādējādi SIA Cemex pamatkapitālu pēc palielināšanas veido 18 000 daļas ar katras daļas nominālvērtību 16 000 eiro. Jāpiebilst, ka SIA Cemex pamatkapitāls pērn palielināts divas reizes – aprīlī par 10 milj.eiro, bet oktobrī – par 80 milj.eiro.

Lielākais uzkrāto investīciju kritums pagājušajā gadā novērots decembrī, kad ārvalstu tiešo investīciju akumulētais apjoms samazinājās par 159,33 milj.eiro. Viens no galvenajiem iemesliem šādai tendencei bijis 2006.gadā reģistrētās holdingkompānijas SIA GE Money Latvia Holdings likvidēšana, kā rezultātā akumulēto investīciju apjoms samazinājās par 226,79 milj.eiro.