Valsts kasei būs tiesības klientam lūgt detalizētu informāciju par viņa darījumiem, paredz Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu", kas iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ministrijā informēja, ka Valsts kases funkcijas un uzdevumi, tostarp maksājumu pakalpojumu nodrošināšanā, būs pielīdzināmi pakalpojumu veidiem, kuriem ir noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības. Līdz ar to nevar izslēgt situācijas, kad Valsts kasei, veicot funkcijas valsts finanšu vadības jomā, jāsaskaras ar iepriekš minētajā likumā noteikto tiesību normu piemērošanas jautājumiem.

Ar jaunajiem noteikumiem Valsts kasei būs tiesības visiem klientiem pieprasīt informāciju, lai nodrošinātu iestādes maksājumu pakalpojumu sniegšanu.

Lai nodrošinātu maksājumu pakalpojumu sniegšanu un mazinātu finanšu noziegumu riskus, Valsts kasei būs tiesības klientam lūgt sniegt detalizētu informāciju par darījumiem, bez kuras maksājumu pakalpojumu saņemšana var tikt ierobežota, apturēta vai atteikta.

Tādējādi Valsts kase varēs ierobežot, apturēt vai atteikt maksājumu pakalpojumu gadījumos, kad klients nesadarbosies vai sniegtā informācija neapliecinās to, ka tā darījumi ir tiesiski un ekonomiski pamatoti un nerada neattaisnotus riskus.

Tapāt noteikumu projektā ir pilnveidota kontu slēgšanas kārtība, nosakot, ka Valsts kasei ir tiesības slēgt kontu, ja kontā 18 mēnešu laikā nav bijis apgrozījums un konta atlikums ir nulle. Ja 30 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas klients nebūs iesniedzis pieteikumu par konta slēgšanu vai devis citus norādījumus par rīcību par pieejamiem līdzekļiem, Valsts kase klienta kontā pieejamos līdzekļus ieskaitīs valsts budžeta ieņēmumos.

Plānots, ka minētās izmaiņas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.