Darbaspēka noma Vācijā

Reklāmraksti
2024. gada 21. maijs 11:33

1. Tēmas aktualitāte – Vācijas potenciāls darbaspēka nomas nozarē

Vācija ir viens no Eiropas blīvākajiem tirgiem, kuru apgūt vēlas daudzu valstu, tai skaitā arī Latvijas, uzņēmumi. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija uz 2024. gada janvāri, Vācija ir trešais svarīgākais eksporta partneris Latvijai. Lai arī šie statistikas dati attiecas uz preču eksportu, ne mazāk būtiska loma ir pakalpojumiem, kā, piemēram, IT jomā, kā arī pēdējo gadu aktualitātei – darbaspēka plūsmai.

Vācija izjūt akūtu nepieciešamību pēc speciālistiem un personāla gandrīz katrā nozarē. Saskaņā ar Vācijas Ekonomikas un klimata aizsardzības ministrijas (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) datiem Vācijā jau vairākus gadus ir izteikts darbaspēka trūkums tādās nozarēs kā amatniecība, ražošana, būvniecība, veselības joma. Šī tendence demogrāfiskās situācijas, digitalizācijas un dekarbonizācijas procesa dēļ turpmākajā gadu desmitē tikai pastiprināsies. Attiecīgi tas aktualizē Vācijai nepieciešamību piesaistīt darbaspēku no citām Eiropas Savienības un trešajām valstīm. Šajā sakarā Vācija pieņēma jaunu likumu par kvalificētu speciālistu imigrāciju (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), kas stājas spēkā pakāpeniski līdz 2024. gada 1. jūnijam. Jaunais regulējums paplašina iespējas kvalificētiem darbiniekiem no valstīm, kas atrodas ārpus ES, ieceļot Vācijā, lai stātos darba tiesiskajās attiecībās, un daudzos gadījumos vienkāršo vīzas izsniegšanas procedūru.

Arī uzņēmumiem tas paver jaunas biznesa iespējas, sniedzot darbiekārtošanas pakalpojumus Vācijas uzņēmumiem.

2. Darbaspēka nomas regulējums Vācijā

Ar darbaspēka nomu saprot komercdarbības veidu, kad uzņēmums- iznomātājs uz noteiktu laiku iznomā savus algotus darbiniekus darbam pie cita uzņēmuma-nomnieka.

Vācijā darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu stingri reglamentē likums par darbinieku nomu (“Arbeitnehmerüberlassungsgesetz”). Lai to veiktu, ir nepieciešams saņemt attiecīgu licenci, kuru izsniedz Vācijas Darba aģentūra (Bundesagentur für Arbeit). Lai sniegtu darbaspēka nomas pakalpojumus Vācijā, nav obligāti jādibina uzņēmums Vācijā – licenci var saņemt arī ārvalsts uzņēmums. Pirms tam gan ir jānokārto licence ārvalsts uzņēmuma mītnes valstī. Latvijā licenci darbaspēka nomai izsniedz Nodarbinātības valsts aģentūra.

Jāņem vērā, ka, ja uzņēmums-iznomātājs sniedz darbaspēka nomas pakalpojumus bez licences, tad tā noslēgtie līgumi ar nomas darbiniekiem un pašu nomnieku nav spēkā, un starp nomas darbinieku un nomnieku tiek nodibinātas darba attiecības ar visām no tā izrietošajām sekām, kā, piemēram, terminēta nodarbinātības līguma vietā tiek prezumēts, ka ir noslēgts beztermiņa darba līgums.

Ne visās jomās darbaspēka noma Vācijā ir atļauta. Piemēram, būvniecības nozarē šāds komercdarbības veids ar atsevišķiem izņēmumiem ir aizliegts. Tāpat ir spēkā ierobežojums attiecībā uz nomas laiku, proti, maksimāli pieļaujamais viena darbinieka nomas periods nedrīkst pārsniegt 18 mēnešus. Saskaņā ar Darbaspēka nomas likumā nostiprināto vienlīdzības principu iznomātājam ir jānodrošina nomas darbiniekam tādi paši darba apstākļi, atpūta un atalgojums, kādi tiek piemēroti algotajiem darbiniekiem. Svarīgi ir atzīmēt, ka uzņēmums-iznomātājs drīkst iznomāt tikai savus darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata. Tādējādi aizliegts ir koncepts, kad darbiekārtošanai tiek piedāvāti nomas darbinieki – pašnodarbinātie, kas strādā pie uzņēmuma-iznomātāja uz uzņēmuma līguma pamata.

3. Njord piedāvājums

ZAB NJORD SIA ir Ziemeļvalstu un Baltijas advokātu birojs ar birojiem Dānijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ar vairāk nekā 200 darbinieku, no kuriem aptuveni puse ir juristi.

Mēs piedāvājam pilna spektra juridisko palīdzību un praktisku atbalstu darbaspēka nomas licences iegūšanai Latvijā un Vācija un veicam nepieciešamo dokumentu, tai skaitā darba līgumu un sadarbības līgumu sagatavošanu latviešu un vācu valodās atbilstoši Latvijas un Vācijas normatīvo aktu prasībām, to iesniegšanu Latvijas un Vācijas kompetentajās iestādēs, kā arī pārstāvību saziņā ar attiecīgajām iestādēm.

Sīkākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar mūsu Vācijas prakses vadītāju, zvērinātu advokāti/ Rechtsanwältin Zani Ozolu ([email protected]) vai apmeklējiet mūsu mājaslapu njordlaw.com