Kā rīkoties, ja pieaug parādi

Reklāmraksti
2019. gada 15. augusts 00:00

Ikvienam dzīvē mēdz rasties situācijas, ka draugi, paziņas vai klienti finanšu grūtību dēļ kavē vai neveic norēķinus par izsniegtiem aizdevumiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātājām precēm. Dažkārt kreditors, cenšoties nesabojāt attiecības ar parādnieku, vilcinās sākt parāda atgūšanas procesu. Caur parādu atgūšanas portālu www.atgustinaudu.lv varat atrisināt šo situāciju.

Parāda atgūšanas procesa atlikšana var novest pie parādu krāšanās un to apmēra pieauguma, un, kad beidzot tiek pieņemts lēmums par parādu piedziņu, daļai iekavēto parādu atgūstamā summa ir pieaugusi pat vairākas reizes. Kreditori, kuri nepadodas un cenšas saviem spēkiem atgūt atliktos parādus, bieži saskaras ar tādām situācijām kā parāda atmaksas termiņa atlikšana vai parāda neatgūšana. Mēdz gadīties, ka parāds ir jānoraksta, jo parādnieks ir pasludinājis maksātnespējas procesu. Pieredzes un iemaņu trūkuma dēļ kreditors tomēr galu galā vēršas pie profesionāļiem.

Kad kreditoram jāsāk uztraukties?

Parādu atgūšanas uzņēmuma SIA Legal Balance izpilddirektore Olga Pripodobna stāsta, ka uzmanība būtu jāpievērš jau tad, kad parādnieks kavē pirmo maksājumu, savukārt nopietni jāsāk uztraukties – ja parādnieks izvairās no kontakta ar kreditoru, neatbild uz tālruņa zvaniem vai vēstulēm, nereaģē uz kreditora atgādinājumiem par kavēto maksājumu. “Vai arī, tieši otrādi, visu laiku sola veikt maksājumu, taču maksājums tā arī nenonāk jūsu kontā,” viņa stāsta.

Ko darīt, lai izvairītos no problēmām turpmāk?

Lai izvairītos no parādu krāšanās, kreditoriem nevajadzētu kavēties ar lēmuma pieņemšanu un būtu jāsāk parāda atgūšanas darbības pēc iespējas ātrāk, vēršoties pie profesionāļiem – parādu atgūšanas uzņēmumā, stāsta O. Pripodobna. Tendence ir tāda – jo ilgāk kreditors kavējas pieņemt šo lēmumu, jo sarežģītāk parādu būs atgūt. Izpilddirektore atzīst, ka vislabāk atgūstami tie parādi, kas tiek kavēti līdz 90 dienām, savukārt parādi, kas tiek kavēti līdz 30 dienām, atgūšanas efektivitāte sasniedz pat 80 procentus.

Būtiska ir apņemšanās nekrāt parādus. “Attiecības ar klientiem neapšaubāmi ir svarīgas, taču jāatceras, ka, ja parādi krājas, tie krājas ne tikai Jums, iespējams, parādniekam ir vairāki citi kreditori. Jo ātrāk tiks sākts parāda atgūšanas process, jo lielāka iespējamība, ka parādu izdosies atgūt,”  apgalvo O. Pripodobna.

SIA Legal Balance  izpilddirektore brīdina būt uzmanīgiem ar “solītājiem”. “Viņi solīs norēķināties jau šodien, rīt vai parīt, taču tā gaidīsiet ļoti ilgi, neko nesaņemot.” Iespējams, šādam klientam ir vairāki kreditori, tāpēc beigās tāpat nāksies rīkoties. Labāk parādu atgūšanas darbības sākt agrāk, kad apmaksas termiņš ir kavēts tikai neilgu laiku un parādnieks ir vēl maksātspējīgs, un viņa finansiālā situācija ļauj norēķinies par uzņemtajām saistībām.

Pirms sāk sadarbību ar potenciālo klientu, ieteicams veikt klienta analīzi – uzzināt vairāk par klienta darbības veidiem un paradumiem, uzņēmuma dalībniekiem/akcionāriem un vadītājiem, uzņēmuma īpašumiem un to ierobežojumiem, kā arī noskaidrot, vai klients  ir iesaistīts kādos tiesas procesos par parādu piedziņu kā atbildētājs. Noderīgas var būt arī atsauksmes internetā. Profilaktiskās darbības palīdz atklāt subjektus, kuri nepilda saistības, kā arī klienta godprātīgumu, pirms tiek slēgts līgums vai sniegts pakalpojums. Šādu potenciālo klienta analīzi veic arī parādu atgūšanas uzņēmumi – tā palīdz ne tikai atgūt parādu, bet arī veikt nākamā partnera profilaktisku analīzi.

Šodien jau pastāv automatizētas sistēmas, kurās ieviestie algoritmi personalizē parāda atgūšanas procesu un piedāvā labākos abu pušu interesēm atbilstošos risinājumus. Parādu atgūšanas speciālisti strādā nevis par fiksētu atlīdzību, bet gan par veiksmes procentu jeb success fee, tāpēc paši ir ieinteresēti efektīvākā un veiksmīgākā procesā.

Komunikācija kā viens no risinājumiem

Katram uzņēmējam, īstenojot komercdarbību, kārtīgi jāizvērtē savs finansiālais stāvoklis, pirms uzņemas jebkāda veida saistības.

Ja tomēr parāds jau ir radies, svarīga tūlītēja komunikācija ar parādnieku, kura liek noprast kreditora vēlmi parādu piedzīt. Diemžēl parādnieks bieži mēdz izvairīties no jebkādas saziņas ar kreditoru. Katram parādniekam ir jāsaprot, ka tikai komunikācijas ceļā ir iespējams vienoties un atrisināt izveidojušos problēmu. “Parāds nekur nepazudīs, pat dodoties uz ārvalstīm, tāpēc izvairīšanās no parāda esamības un komunikācijas ar kreditoru noteikti nav izeja,” apgalvo O. Pripodobna.

Parāda atgūšanas procesā produktīva komunikācija ir ļoti būtiska, jo parāda parādnieka labo gribu un motivāciju, lai kopā ar kreditoru ar vismazākajiem iespējamajiem zaudējumiem un izmaksām atrisinātu kopīgo problēmu. Ideālā gadījumā parādniekam pašam vajadzētu vērsties pie kreditora un piedāvāt variantus, kā norēķināties ar kreditoru, piemērām, atmaksājot parādu pa daļām vai atliekot termiņu. Kreditoram galvenais ir atgūt parādu, nevis sodīt parādnieku, tāpēc parasti kreditors ir ieinteresēts vienoties.

Uzticoties profesionāļiem, parāds atgūstams daudz ātrāk!

Spriedzi starp parādnieku un kreditoru rada jau parāda esamība, taču to var mazināt ar savstarpēju komunikāciju, vienošanos vai trešās puses iesaistīšanu. Nereti gadās, ka kreditoram nav nedz laika, nedz pieredzes parādu atgūšanā. Parāds vēl nenozīmē tiesas procesu vai klientu zaudēšanu, tāpēc parādu atgūšanas speciālisti un juristi noteikti spēs gan palīdzēt atgūt naudu, gan saglabāt labas attiecības starp iesaistītajām pusēm. Pirmstiesas parāda atgūšana ir lielisks risinājums, jo šis ir posms, kad ir iespējams mierīgi vienoties ar parādnieku un tajā pašā laikā taupīt kreditora līdzekļus, un saglabāt labas attiecības starp iesaistītājām pusēm.

Juristi un parādu atgūšanas speciālisti ātri un profesionāli analizē parādu apliecinošus dokumentus, finanšu plūsmas, novērtē parādnieka finansiālo stāvokli, kā arī sniedz noderīgus padomus un atbildes uz kreditora jautājumiem. Mūsu speciālisti ir sastapušies ar dažādām situācijām, tāpēc noteikti zinās, kas jādara, lai parāda atmaksa notiktu pēc iespējas ātrāk un bez sarežģījumiem.

SIA Legal Balance var atgūt naudu no parādniekiem, neskatoties uz to kurā pasaules valstīs viņi atrodas, tāpēc parādniekiem vairs nevajadzētu cerēt, ka izdosies izvairīties no parādu nemaksāšanas. “Mēs atbalstām godīgas un atklātas attiecības starp iesaistītajām pusēm, jo tā ir visu interesēm visatbilstošākā  un efektīvākā taktika,” pārliecināta O. Pripodobna.

Par parāda atgūšanas iespējām uzziniet vairāk - www.atgustinaudu.lv!