Šādu ražojumu un sniegto pakalpojumu apjomu nozare varētu sasniegt līdz 2027. gadam.

Tādas prognozes par jomas attīstību nākotnē izteica Latvijas Aviācijas asociācijas (LAA) valdes loceklis Artūrs Kokars Latvijas aviācijas domnīcas otrajās brokastīs, kur iesaistītās puses – dronu ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, klienti un valsts atbildīgās institūcijas ‒ diskutēja par tālvadības gaisa kuģu (TGK) pakalpojumiem un to ražošanu. DB jau rakstījis, ka šī gada maijā Starptautiskā Rīgas Aviācijas foruma 2018 ietvaros LAA un Satiksmes ministrija (SM) parakstīja sadarbības memorandu, kas paredz nozares un valsts pārvaldes ciešāku sadarbību aviācijas ilgtspējīgai attīstībai, tostarp izstrādājot Latvijas aviācijas ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2019.‒2025. g. To paredzēts prezentēt aviācijas forumā nākamgad jūnijā.

Nozares institucionālās sistēmas, kas būtu viegli pielietojama un elastīga, izveide ir viens no šī brīža svarīgākajiem jautājumiem, atzīmēja pasākuma moderators Gatis Kristaps. Proti, trūkst tehnoloģiju iespējām atbilstoša tiesiskā regulējuma ‒ «dronu satiksmes noteikumu». Tāpat jāveicina sabiedrības izpratne par TGK pielietošanu, un svarīgi ir arī tas, kā šajā jomā darbojas valsts iestādes. Latvijai aizvien pastāv iespēja kļūt par nozares līderi ES šīs nozares tiesiskā regulējuma izstrādē.

Pērc un lasi laikraksta Dienas Bizness šīs dienas numuru elektroniski!

Latvija var arī kļūt par vienu no pasaules līderēm TGK tehnoloģiju izstrādē. Lai to panāktu, jādarbojas vairākos virzienos ‒ uz gala patērētājiem vērstā TGK preču un pakalpojumu (zīmolu) attīstībā, TGK pētniecībā, attīstībā un prototipu ražošanā, kā arī dronu darbības nodrošināšanai domātas telekomunikāciju infrastruktūras attīstībā.

Pagaidām trūkst vienotas vīzijas, atzīmēja Latvijas Tālvadības gaisa kuģu asociācijas komunikāciju vadītājs Ilmārs Ozols, vērtējot iesaitīto pušu skatījumu uz dronu jomu. Pēc viņa teiktā, likumdevēju, uzraudzības iestāžu, lietotāju darbību šajā jomā patlaban nevar raksturot kā «roku rokā». Proti, viena lieta ir regulējums, cita – reālā dzīve. Visu prasību ievērošana ir samērā komplicēta, un tas biznesu var pamudināt darboties pelēkajā zonā. Risinājums tam ir vienkārši noteikumi.

Visu rakstu Dronu joma var ienest valstij miljardu lasiet piektdienas, 5.oktobra laikrakstā Dienas Bizness!

Abonējiet, lai saņemtu laikrakstu ik dienu.