Latvijā mobilo lietotni "BeeKing" ir izmēģinājuši vairāk nekā 250 biškopji, no kuriem teju 50 to izmanto regulāri; uzņēmumam ir arī pirmie maksājošie klienti ārzemēs.

Mobilā lietotne "BeeKing" ir paredzēta darbam dravā - pierakstu veikšanai, darbu plānošanai un uzskaites veikšanai ar balss palīdzību. To izmēģinājuši jau teju 5% Latvijas biškopju. Lietotnes izstrādātāja SIA "BeeTech Services" valdes priekšsēdētājs Jānis Kronbergs uzskata, ka agrīnā fāzē šis uzņēmumam ir labs sasniegums.

J. Kronbergs teic, ka, ņemot vērā biškoja darba specifiku, šis ir netipisks risinājums. "Strādājot dravā, biškopim rokas ir ar propolisu, vasku, medu. Ja kāds programmētājs domā, ka biškopis dravā jebkurā laikā ar pirkstu bakstīs telefonu – tā nenotiks. "BeeKing" sākotnējā atšķirība ir ar balsi veikti pieraksti, kam, protams, ir savi izaicinājumi. Klusā telpā balss atpazīšanas tehnoloģijas darbojas labāk, bet dravā ir blakus trokšņi, kas šad tad teksta atpazīšanu padara problemātisku," viņš stāsta. Ja balss atpazīšana ir veikta neprecīzi, ir iespēja noklausīties arī audio ierakstu. Parasti biškopju ierunātās piezīmes nav ilgākas par 15 sekundēm pie vienas saimes, tāpēc vajadzības gadījumā nav pārāk sarežģīti to noklausīties vēlreiz.

Pasakot "OK, BeeKing!", tiek izsaukta komanda veikt balss pierakstu. Uzņēmums izmanto tirgū jau esošas balss atpazīšanas tehnoloģijas un papildinājis to ar biškopības terminoloģijas bibliotēku.

Šā gada maijā klajā nākusī versija biškopim dod iespēju veikt pierakstus viedtālrunī ne tikai ar balsi, bet arī ar stropiem piestiprinātiem bezkontaktu marķieriem, tiem pietuvinot viedtālruni. Pie stropa tiek piestiprināts tāds pat sensors, kāds tiek izmantots bezkontakta maksājumu kartēm. Dodoties dravā, bitenieks definē apmeklējuma mērķi, piemēram, uzlikt medus dores, noņemt medu, stiprināt saimi un, pietuvinot mobilo telefonu konkrētajam stropam, marķieris "atsaucas" un iegrāmato konkrēto darbību. "Šis risinājums būtiski samazina pierakstiem un informācijas iegūšanai veltīto laiku," teic J. Kronbergs.

Aizvadītajā sezonā uzņēmums ar Latvijā radīto risinājumu sāka iepazīstināt biškopjus ārzemēs, lai novērtētu tā atbilstību citu valstu speciālistu vajadzībām un definētu eksporta mērķa tirgus. Šobrīd ir izveidoti labi kontakti ar biškopjiem Zviedrijā, Vācijā un Lielbritānijā un "BeeKing" ir pieejams četrās valodās – latviešu, angļu, vācu un zviedru. "BeeKing" ir izmēģinājuši vairāk nekā 50 biškopji ārzemēs un gada sākumā ir iegūti pirmie maksas klienti ārpus Latvijas.

Eksporta tirgos uzņēmums šogad primāri fokusējas uz Zviedriju, kā arī turpina sagatavošanās darbus vāciski un angliski runājošos tirgos. Vaicāts, kāpēc izvēlēta tieši Zviedrija, J. Kronbergs teic, ka šī ir Latvijas dravniecības metodēm tuva un tai pat laikā biškopju skaita ziņā lielākā valsts Skandināvijā ar 14 tūkstošiem biškopju, kas ir teju trīsreiz vairāk nekā Latvijā. Uzņēmumam kā nākamais interesē arī Vācijas tirgus, kur ir nepilni 100 tūkstoši biškopju, bet tas ir arī daudz sadrumstalotāks nekā Zviedrija, tāpēc šobrīd pieejamo resursu dēļ netika izvēlēts kā pirmais eksporta mērķatirgus.

Runājot par konkurenci, J. Kronbergs teic, ka biškopjiem citās valstīs ir pieejami digitālie pieraksti, bet biškopji tos neizvēlas, jo šie risinājumi ir izstrādāti, vadoties pēc tehnoloģiju iespējām, nevis biškopju vajadzībām. Līdz ar to tie biškopjiem dravā neesot pārāk ērti.

"Mūsu mērķis ir apvienot labāko biškopības praksi ar tehnoloģiju radītajām iespējām, padarot biškopja ikdienu mūsdienīgāku un ērtāku. Arī biškopji lieto viedtālruņus un esmu patīkami pārsteigts par lielākās daļas gatavību jaunās tehnoloģiju iespējas izmantot. Tas attiecas ne tikai uz viedajām tehnoloģijām, arī pats ražošanas process ir pilnveidojams un tepat Latvijā ir tapušas arī inovācijas efektīvā vaska ieguvē un pārstrādē, top arī inovatīvi bišu produkti, piemēram bišu maizes pastilas "Bee Bite" vai bišu maize šokolādē "Medotava"," teic J. Kronbergs. Viņš priecājas, ka "BeeKing" izmanto arī biškopji gados, kas viņam savā ziņā bija patīkams pārsteigums. "Seniori izmanto gan "Facebook", gan "WhatsApp". Arī šī aplikācija nav īpaši sarežģīta un tas ir pierādījums, ka vecums nav šķērslis," uzskata J. Kronbergs.

J. Kronbergs ievērojis, ka pēdējos gados biškopībā ienāk jaunas paaudzes cilvēki. Tas neesot tikai Latvijas fenomens – biškopju skaita palielināšanās vērojama visā pasaulē. "Par bitēm ir atbildīgi jārūpējas tāpat kā par kāmīti vai akvārija zivtiņām. Jāskatās, vai tām pietiek barības, vai nav kādas problēmas. Atstājot pašplūsmā, bites tiek pakļautas dažādiem riskiem. Jā, protams, bites dzīvo arī savvaļā, bet pēdējos simt gados ir radušās dažādas slimības un, nerūpējoties par savām bitēm, ir risks, ka tās var tapt par slimību perēkli citām bitēm. Tāpēc arī biškopjiem amatieriem ir svarīgi pieturēties pie zināmām vadlīnijām, veikt strukturētus dravas pierakstus un sekot līdzi bišu saimes veselībai," viņš teic. 

Uzņēmums ir izmantojis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu eksporta tirgu apguvei un kopš pērnā gada rudens darbojas Siguldas biznesa inkubatorā. Savukārt mobilā lietotne izstrādāta, piesaistot Lauku atbalsta dienesta administrētās programmas "Leader" finansējumu. "Šobrīd esam noslēguši jau otru "Leader" projektu. Šis atbalsts ir bijis ļoti noderīgs – ja tā nebūtu, būtu liels jautājums, vai mēs būtu realizējuši šo ieceri un cik ilgu laiku tas mums prasītu. Tā kā šie projekti sākotnēji jāfinansē par saviem līdzekļiem, piesaistīts arī "Altum" aizdevums." teic J. Kronbergs. Divos "Leader" projektos kopā ieguldītā summa ir 35,5 tūkstoši eiro. Aizvadītajā gadā uzņēmums ieguva arī atbalstu grantu konkursā "Iedvesma". Finansējums sešu tūkstošu eiro apmērā paredzēts izmantot lietotnes "iPhone" versijas daļējai izstrādei.

SIA "BeeTech Services" 2017. gadā nodibināja Jānis Kronbergs un Normunds Čiževskis. Kopš pirmās versijas izveides 2018. gadā ciešā sadarbībā ar "BeeKing" lietotājiem šobrīd ir izstrādāta jau trešā risinājuma versija.