2019. gada 2. ceturksnī AS HansaMatrix sasniedza vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu 5,973 miljonu eiro apmērā, kas ir 15% pieaugums pret 2018. gada 2. ceturksni, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga. 

 2019. gada 2.ceturkšņa pārdošanas rezultāti ir par 1% lielāki salīdzinot ar 2019. gada 1.ceturksni. 2019. gada 6 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 11,881 miljonu eiro pārdošanas apjomu, kas uzrāda 7% pieaugumu pret 2018. gada pirmo 6 mēnešu periodu. 2019. gada 2. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA – 0,960 miljoni eiro un uzrādīti nelieli zaudējumi 0,054 miljoni eiro apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 1% samazinājumu pret 2018. gada 2. ceturksni un 14% samazinājumu pret iepriekšējo – 2019. gada 1. ceturksni. 2019.gada 2.ceturksnī Sabiedrība strādāja ar nelieliem zaudējumiem un neto peļņas marža bija negatīva. Atskaites periodā sasniegta 16,07% ceturkšņa EBITDA rentabilitāte. 

2019.gada 6 mēnešos ir sasniegts vēsturiski lielākais EBITDA rezultāts – 2,076 miljoni eiro un tīrās peļņas rezultāts 0,146 miljoni eiro. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 3% palielinājumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 6 mēnešiem. 2019.gada 6 mēnešu tīrās peļņas rezultāti demonstrē 84% samazinājumu pret 2018.gada 6 mēnešiem. Rezultāti uzrāda 6 mēnešu EBITDA 17,5% rentabilitāti un tīrās peļņas 1,2% rentabilitāti. EBITDA rentabilitāte ceturksnī un 6 mēnešos saglabājas salīdzinoši augstā līmenī, ko nosaka produktu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā. 

Tīrās peļņas rentabilitātei ir tendence samazināties, ko izskaidro pieaugušie procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī pieaugušie ceturksnī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi. EBITDA un tīrās peļņas rentabilitāti 2019.gadā ietekmē arī tiešo ražošanas darba spēka algu būtiskais pieaugums. 2019.gada 2.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 96% salīdzinot ar 2018.gada 2.ceturkšņa līmeni, dodot 9,7% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Savukārt salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturkšņa rādītājiem, R&D apgrozījums 2019.gada 2.ceturksnī palielinājās par 35%. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā. 

Būtiskais R&D pārdošanas apjoma pieaugums 2019. gada 2.ceturksnī skaidrojams ar augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanas pieaugumu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju. Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 30.jūnijā ir sasniegts vēsturiski augstākais 21,948 miljonu eiro apgrozījums, kas ir par 3,71% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2019.gada 31.martā. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,369 miljonu eiro apmērā un 12 mēnešu tīrās peļņas rezultāts – 0,114 miljoni eiro. 

Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 0,43% samazinājumu un tīrās peļņas rezultāti demonstrē 80% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019.gada 31.martā. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 15,4% rentabilitāti un tīrās peļņas 0,5% rentabilitāti.