Sportisko sasniegumu piefiksēšanas risinājumu "YoPlayDo" izmanto jau vairāk nekā 2000 futbola skolas 77 valstīs.

Lielākā daļa lietotāju ir Austrumeiropā - Krievijā, Ukrainā u.c. valstīs, bet klienti ir arī Indijā, ASV, Francijā, Spānijā, Monako. "YoPlayDo" sadarbojas ar Latvijas Futbola federāciju un sistēmu izmanto jau 80% Latvijas futbola skolu.

Kad SIA "YoPlayDo" dibinātāja Andra Kaušeļa brālis pirms vairākiem gadiem gribēja pieteikties futbola akadēmijā Portugālē, kur palūdza portfolio par viņa attīstību, atklājās, ka mājās ir daudz medaļu, bet nekur nav piefiksēts, par kādiem konkrētiem sasniegumiem tās ir. "Vēlējāmies iegūt informāciju par sportista fizisko sagatavotību, bet izrādījās, ka tas viss ir pierakstīts dažādās burtnīcās vai - labākajā gadījumā - trenera "Excel" failā. Biju domājis, ka problēma ar datu ievākšanu ir tikai Latvijā, bet ar laiku secināju, ka Eiropā nav platformu, kur futbola treneri varētu vienkopus piefiksēt, glabāt un uzzināt datus par sportistu sniegumu. Jā, bagātajiem klubiem ir gana lieli budžeti, lai atļautos izstrādāt šādas sistēmas savām vajadzībām, bet vienkāršām futbola skolām nav tādu iespēju," stāsta A. Kaušelis. Tāpēc viņš ķērās pie risinājuma izstrādes un izveidoja sistēmu, kur tiek fiksēti sportistu sasniegumi un fiziskā sagatavotība.

Nesen viņš saņēmis interesi par šādu risinājuma izstrādi hokeja skolām.

"Visas futbola skolas Latvijā platformu "YoPlayDo.com" izmanto bezmaksas, tas ir mans sociālais ieguldījums sporta attīstībā Latvijā. Mans redzējums ir iedot profesionālu risinājumu par samērīgu maksu, lai to izmanto pēc iespējas vairāk skolu, un vēlāk meklēt iespējas pelnīt ar citiem papildpakalpojumiem," saka A. Kaušelis. Viņš uzskata, ka investīcijas bērnu sportā ir ieguldījums mūsu nākotnē. Tāpēc uzņēmējs cer, ka investori saskatīs projekta nozīmi ilgtermiņā un plašākā mērogā, nevis tikai konkrēta produkta griezumā.

Lai gan bērnu sportā nav liela finansējuma, A. Kaušelis uzskata, ka vajadzīgi kvalitatīvi rīki, lai fiksētu jaunās paaudzes fiziski attīstību no 8 līdz 16 gadiem, lai dotu izpratni gan vecākiem, gan sporta skolām par to, kā bērni attīstās. Tālākā nākotnē viņš cer, ka šis risinājums varētu būt izmantojams plašāk un atzīmju vietā sporta stundās tiktu fiksēts bērna fiziskās un psiholoģiskās veselības stāvoklis un normatīvu izpilde. "Tādā veidā arī valsts līmenī būs redzams, kāda ir bērnu veselība kopumā - pēc datiem, nevis atzīmēm," norāda A. Kaušelis.

SIA "YoPlayDo" dibināta 2017. gadā Daugavpilī un šobrīd tajā strādā seši cilvēki. Līdz šim A. Kaušelis šo projektu ir attīstījis par personīgajiem līdzekļiem. "Šobrīd veicam plašāku attīstību ārzemju tirgos un plānojam piesaistīt investīcijas, lai par mums zina katrā pasaules malā," tā viņš.