Darbs no mājām un sociālā distancēšanās tradicionālajā darba laikā kāpinājusi interneta patēriņu, jo īpaši rīta stundās, liecina telekomunikāciju uzņēmuma "Tet" dati.

Tomēr tīkla noslodze nesasniedz vakara stundu aktīvākos interneta patēriņa apjomus, kas auguši par 10%, neradot riskus tīkla darbībai.

Uzņēmums norāda, ka līdz šim ir pietiekami ieguldījis tīkla kapacitātes stiprināšanā, lai arī šonedēļ, kad datu tīklu sāks izmantot skolēni mācību vajadzībām, tīkla darbība būtu stabila un nepārtraukta. Ticams arī ir pieņēmums, ka skolēni jau pagājušajā nedēļā lietoja video un citus datu patēriņa pakalpojumus, tādēļ apjomu pieaugums, visticamāk, nebūs lineārs.

Līdz šim vislielākā interneta tīklu noslodze bija vērojama darba dienu vakaros un vienmērīgi brīvdienās, taču darbs no mājām ir palielinājis līdzšinējo interneta lietojumu tieši darba laikā – no plkst. 8.00 līdz 12.00. Vienlaikus arī vakaros interneta apjoma patēriņš vidēji kāpis par 10%, kas skaidrojams ar to, ka ārpus mājas izklaides iespējas kļuvušas ierobežotas, un iedzīvotāji laiku pavada mājās.

“Interneta aktivitātes pieaugums "Tet" tīklam pārslodzi nerada, un klientiem nav par ko uztraukties, jo datu ātrums, jauda un stabilitāte pietiks visiem. Tīkla noslodzes riskus neredzam, arī prognozējot, ka arvien palielināsies cilvēku skaits, kas strādās no mājām. Tīkla darbības jaudas esam plānojuši tā, lai tas nepieciešamības gadījumā spētu izturēt pat divkāršu vakara “pīķa” stundu noslodzi, kad internetu lieto lielākā daļa. Turklāt jāatceras, ka ikviens interneta fiksētais tīkls un jo īpaši optiskais tīkls spēj nodrošināt daudz lielāku stabilitāti brīžos, kad ir liels vienlaicīga pakalpojumu lietotāju skaits, kas rada zināmus izaicinājumus mobilo risinājumu tehnoloģijai,” skaidro "Tet" galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks.

Uzņēmuma dati liecina, ka pagājušajā nedēļā daudz vairāk izmantotas filmu, seriālu un video straumēšanas iespējas. Helio interaktīvās televīzijas dati parāda, ka televīzijas kanālu tiešraižu skatīšanās paradumi ievērojami nav mainījušies, turpretim par apmēram 20% audzis tieši arhīva, ieraksta un filmu, seriālu patēriņš.

"Covid-19" izraisītā ārkārtas stāvokļa dēļ iedzīvotāji un uzņēmumi pārorientējas uz attālināto darbu, kura nodrošināšanai interneta pieejamība ir būtisks faktors. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) ikgadējās aptaujas par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu uzņēmumos un mājsaimniecībās rāda, ka interneta pieejamība katru gadu turpina pieaugt. 2019. gadā 99 % uzņēmumu un 85,4 % mājsaimniecību bija pieejams internets.

2019. gadā internets biežāk bija pieejams Latvijas pilsētu mājsaimniecībās (87,6 %), bet lauku teritorijās  -  80,2 % mājsaimniecību. Visbiežāk internets ir pieejams Rīgas reģiona (89,8 %) un Zemgales reģiona (86,8 %) mājsaimniecībās, bet visretāk - Latgales reģiona mājsaimniecībās (77,8 %), liecina CSP dati.

avukārt interneta pieejamība mājsaimniecībās ar bērniem ir būtiska, lai nodrošinātu sekmīgu tālmācības procesu. 2019. gada apsekojuma dati rāda, ka internets pieejams 98,1 % mājsaimniecību ar bērniem. 

Būtisks aspekts darbam no mājām ir ierīces, kuras izmanto interneta piekļuvei. 2019. gadā 61,3 % uzņēmumu nodrošināja savus darbiniekus ar portatīvajām ierīcēm, kurām ir piekļuve mobilajam interneta tīklam. Visbiežāk darbiniekus ar šādām ierīcēm nodrošina uzņēmumi, kuri darbojas informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozarē (75,3 %), elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē (74,6 %) un profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē (70,3 %).