"Facebook Žurnālistikas projekts" (FŽP) un bezpeļņas organizācija Eiropas Žurnālistikas centrs (EŽC) (European Journalism Centre), kam ir plaša pieredze darbā ar Eiropas izdevējiem, paziņojuši par Eiropas Žurnālistikas COVID-19 atbalsta fonda izveidi, lai palīdzētu žurnālistiem visā Eiropā informēt par svarīgiem notikumiem laikā, kad tas nepieciešams jo īpaši.

EŽC no "Facebook" ieguldītajiem 3 miljoniem dolāru novirzīs ārkārtas līdzekļus mazajām un vidējām ziņu organizācijām un žurnālistiem, kuriem tas īpaši nepieciešams vissmagāk skartajās Eiropas valstīs, lai palīdzētu viņiem darboties un nepārtraukt vietējo kopienu informēšanu par COVID-19.

EŽC izvēlēsies saņēmēju loku, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, un uzņēmums "Facebook" neietekmē dotāciju piešķiršanu. Dotāciju piešķiršana nav arī atkarīga no "Facebook" rīku un produktu izmantošanas.

Dotācijas var tikt izmantotas dažādām iniciatīvām, piemēram, īpaša COVID-19 biļetena izveidei, maksas satura padarīšanai par bezmaksas, papildu ārštata žurnālistu pieņemšanai darbā, vietējo kopienas grupu izveidei, datos balstītai informēšanai par vietējām norisēm, tiešsaistes pasākumiem un citām iespējām.

"Visā Eiropā vietējās ziņu organizācijas cīnās par izdzīvošanu," norāda Eiropas Žurnālistikas centra direktors Ādams Tomass (Adam Thomas). "Žurnālistus jo īpaši skārušas COVID-19 komerciālās sekas, un viņi sniedz svarīgu informāciju ar minimāliem resursiem. Vietējie un kopienu plašsaziņas līdzekļi bez tūlītēja atbalsta nebūs spējīgi pretoties dezinformācijai un informēt pilsoņus. Eiropas Žurnālistikas COVID-19 atbalsta fonda mērķis ir aizsargāt žurnālistus, kas šajā krīzē cieši strādā ar savām kopienām.”

Vietnē europeanjournalism.fund var uzzināt, kad un kā pieteikties dotācijām. Lai uzzinātu vairāk par šo iniciatīvu, jāpiesakās "Facebook Žurnālistikas projekta" informatīvajam izdevumam, kurā ir pieejama aktuālā informācija par šo ieguldījumu un par citiem "Facebook" centieniem atbalstīt ziņu nozari COVID-19 pandēmijas laikā.

FŽP ietvaros jau ir ieguldīti www.facebook.com_journalismproject_facebook-2Dsupports-2Dlocal-2Dnews&d=DwMGaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=efRlon4zgnmIGOoPRU0pFFwem-x5YPSd5zB5F2JzVKaBRszGJYc8DXvhUYH8xT_C&m=bPV3-i4RG5d_AMEXM0eCXrP78-tiCYcbuuD7e3vKwkA&s=2FKIP62kdPZejexFK7t3j2dxh_sQF5eya5igyM4nxR4&e=">300 miljoni dolāru žurnālistu atbalstam visā pasaulē, izmantojot daudzveidīgas un iekļaujošas ziņu programmas un partnerības.

"Facebook" tika izveidots 2004. gadā, un šobrīd tā platformas — "Facebook", "WhatsApp", "Instagram" un "Messenger" — katru mēnesi visā pasaulē izmanto gandrīz 3 miljardi cilvēku, kuriem tās sniedz iespēju sazināties ar ģimeni un draugiem, uzzināt par norisēm pasaulē un dalīties ar viņiem svarīgu informāciju.