Inovatīvs mārketinga tehnoloģiju jaunuzņēmums Analytical Alley,  kas izmanto mākslīgo intelektu uzņēmuma datu analīzē, ir piesaistījis finansējumu 700 000 eiro apmērā. 

Līdzekļi tiks ieguldīti mākslīgā intelekta rīka izveidē ar mērķi pilnveidot un optimizēt uzņēmumu mārketinga procesus. Pašlaik uzņēmumā darbojas 15 cilvēku komanda no Baltijas valstīm, kas plāno paplašināt savu darbību visā Eiropā.

Analytical Alley piedāvā mākslīgā intelekta risinājumu, kas apvieno uzņēmuma mārketinga un biznesa darbības datu analīzi, lai radītu personalizētus rīcības plānus, kas veicina uzņēmējdarbības veiksmīgumu. Šī pieeja ne tikai optimizē pārdošanas un mārketinga stratēģijas, bet arī veicina abu darbības jomu sinerģiju, nodrošinot augstāku efektivitāti un rezultātu sasniegšanu.

Mārketinga aktivitātes ir ļoti svarīgas uzņēmuma izaugsmei, taču vidēji 40%  ieguldītie līdzekļi tajās tiek iztērēti nelietderīgi. "Mūsdienu ekonomiskajā situācijā uzņēmumi atļauties izmest naudu vējā. Pasaulē, kurā datu analītika ir attīstījusies līdz jaunam līmenim, visām mārketinga aktivitātēm, sākot ar tradicionālām kampaņām un beidzot ar digitālo reklāmu, ir jāveicina uzņēmumu izaugsme," norāda Analytical Alley izpilddirektors Tanels Rabane (Tanel Rabane). "Mūsu piedāvātais datu kopaina palīdz uzņēmumiem izdarīt skaidrus secinājumus un pieņemt gudrākus lēmumus. Mēs piedāvājam konkrētu ceļvedi, kā dati var kļūt par biznesa izaugsmes atbalstu."

Uzņēmumu Analytical Alley ir izveidojusi Initiative, viena no Baltijas valstīs operējošām  mediju aģentūrām, kas arī ir viena no Analytical Alley klientiem, taču jaunās struktūras izveide ļaus abiem uzņēmumiem koncentrēties uz savu pamatdarbību. "Šādā veidā Analytical Alley var sadarboties ar visiem uzņēmumiem, tostarp citiem mediju uzņēmumiem, kas vēlas iegūt uzticamu atgriezenisko saiti un pilnīgu ainu par savu mārketinga un biznesa darbību. Šāda pieeja arī stiprina mediju aģentūras Initiative darbības pārredzamību, lai vienmēr sniegtu skaidrus un izmērāmus rezultātus mūsu klientiem," uzsver iniciatīvas dibinātājs Indreks Sūms (Indrek Soom).

Viena no iestādēm, kas jau ir pielietojusi un atzinīgi vērtē Analytical Alley pakalpojumus Latvijā, ir BigBank. “Bigbank augstu vērtē mārketinga efektivitāti, optimizētu reklāmas izvietošanu un uz datiem balstītus lēmumus. Analītiskā modelēšana sadarbībā ar Analytical Alley ir atbalstījusi lēmumu pieņemšanas procesu un mediju izvietojuma novērtēšanu. Tas ir nodrošinājis, ka katrs reklāma kļūst par jēgpilnu ieguldījumu ar konkrētu ietekmi uz galveno veiktspējas rādītāju (KPI) sasniegšanu. Svarīgi ir ne tikai sasniegt auditoriju, bet arī veidot ar to saikni”, komentē Laura Jēgere, Bigbank AS Latvia mārketinga vadītāja.

Visiem uzņēmuma Analitical Alley dibinātājiem ir ilgstoša pieredze, strādājot mediju aģentūrās, kas ļāvusi izprast datu analīzes nozīmi. Komandas sastāvā ir Tanels Rabane (Tanel Rabane), kā arī Karls Matiass Eige (Karl-Mattias Õige) un igauņu inovatore Marili Rūse (Marili Ruus). Uzņēmuma galvenais tehnoloģiju direktors ir Kārels Raspels (Kaarel Raspel). Analytical Alley izaugsmi sekmē Elevator Startups Accelerator.