SIA Monetizator (maksājumu aplikācijas Monea īpašnieks un izplatītājs) iesniegusi sūdzību Konkurences padomē par iespējamu AS Swedbank pārkāpumu saskaņā ar Konkurences likuma 13. pantā noteikto aizliegumu ļaunprātīgi izmantot atrašanos dominējošā stāvoklī, informē Monea.

Monea lūdz Konkurences padomi ierosināt lietu par iespējamu Konkurences likuma 13.pantā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AS Swedbank darbībās, un, konstatējot pārkāpumu, piemērot AS Swedbank atbildību par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

«Savā ikdienas darbībā mums ir jāspēj nodrošināt sekmīga sadarbība ar komercbankām. Līdz ar to bankas mums ir neizbēgamas sadarbības partneres. Jau no savas darbības uzsākšanas brīža mēs ikdienā sadarbojamies ar četrām lielākajām komercbankām Latvijā – AS Swedbank, AS Citadele banka, AS SEB banka un AS Luminor Bank Latvijas filiāle. Ņemot vērā, ka visas iepriekš minētās bankas sniedz Monea identiskus pakalpojumus, tad mums ir lieliska iespēja salīdzināt un novērtēt četru banku piemēroto cenu atšķirības,» skaidro Monea pārstāvis Mārtiņš Kalniņš.

«Monea ir iespējams savstarpēji salīdzināt komercbanku piemērotās pakalpojumu maksas par pārskaitījumu saņemšanu un nosūtīšanu, kā arī par konta tekošo pārskatu pieprasījumiem, kuri, lai arī ir nedaudz atšķirīgi tehniskajā izpildījumā, no biznesa loģikas viedokļa visās bankās ir vienādi pakalpojumi. Pieaugot transakciju skaitam, salīdzinājumā ar pārējo trīs banku Monea piemēroto cenu izmaiņām, AS Swedbank ir būtiski palielinājusi pakalpojumu maksu. Tai pat laikā AS Citadele banka, AS SEB banka un AS Luminor Bank Latvijas filiāle, vienas transakcijas cena samazinās,» skaidro uzņēmums.

«Tā ir uzskatāma par normālu biznesa praksi, ka pieaugot darījumu apjomam jebkurā biznesa jomā darījuma izmaksas neaug tieši proporcionāli, ko lieliski pierāda arī sadarbība ar citām bankām. Savukārt AS Swedbank, neskatoties uz būtisko Monea un bankas sistēmu kontaktreižu skaita pieaugumu, ir paaugstinājusi maksu aptuveni 22 reizes (salīdzinājumā ar 2017. gadu), kam nav atrodams objektīvs pamatojums,» norāda Monea pārstāvis.

«Tā kā visās četrās bankās „Monea« izmanto vienādus pakalpojumus, visām četrām ir identiski pienākumi un riski, apkalpojot Monea. Uz visām četrām komercbankām ir arī attiecināms vienāds tiesiskais regulējums. Turklāt arī pašai Monea ir pienākums un tā aktīvi darbojas, lai maksimāli novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. Jāņem vērā arī fakts, ka Monea (līdzīgi kā banku gadījumā) kā licencētas maksājumu iestādes darbību uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kas ir gan pārbaudījusi un izsniegusi licenci Monea darbībai, gan arī saskaņojusi Monea izstrādātās riska vadības procedūras,» uzsver M. Kalniņš.

Līdz ar to banku, tostarp AS Swedbank, risks sadarbojoties ar Monea no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska viedokļa, ir tāds pats kā parējām trim bankām. Tādējādi, Monea ieskatā, nav rodams objektīvs pamats, kāpēc AS Swedbank būtu nepieciešams noteikt Monea tik augstu komisijas maksu, teikts kompānijas paziņojumā.

Swedbank cenu paaugstināšanu skaidro ar darba apjoma palielināšanos. «Visu savu pakalpojumu cenošanā vienmēr ievērojam godīgas konkurences principus un Swedbank rūpīgi izstrādā cenrādi, lai tas būtu pamatots un vienāds tirgus dalībniekiem, kas darbojas vienādos apstākļos. Monea gadījumā minētais izmaksu pieaugums, galvenokārt, ir saistīts ar pakalpojuma izmantošanas apjoma būtisku pieaugumu, kas rada arī papildus darba apjomu. Swedbank, kā jebkurai finanšu iestādei, ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības, kas ietver arī rūpīgāku to klientu uzraudzību, kuri pilda maksājumu iestādes funkcijas,» skaidro Swedbank pārstāvis Jānis Krops.