Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) Latvijas izejmateriālu jomas jaunuzņēmumiem un biznesa ideju autoriem piedāvā saņemt līdz pat 90 tūkst. eiro lielu finansējumu un atbalstu inovatīvas un zināšanu ietilpīgas uzņēmējdarbības sākšanai Eiropas līmenī. 

RTU Dizaina fabrikas «EIT RawMaterials Baltic HUB» aicina jaunuzņēmumus un studentu, zinātnieku, novatoru komandas, kas attīsta biznesa idejas izejmateriālu jomā, līdz 19. augustam pieteikties dalībai Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» akcelerācijas programmai.

Programmā var pieteikties uzņēmumi un komandas, kas darbojas izejmateriālu jomā, sākot no izpētes, ieguves un apstrādes līdz aizstāšanai, pārstrādei un aprites ekonomikai. Idejām jāatbilst vismaz ceturtajam tehnoloģijas gatavības līmenim - tai jābūt validētai laboratorijas vidē. 

RTU Dizaina fabrikas eksperti izvērtēs jaunuzņēmumus un palīdzēs tiem sagatavoties startam «EIT RawMaterials» akcelerācijas programmas pirmajā kārtā jeb pirmsakceleratorā, kurā piedalīsies 12 komandas no Eiropas. 

Pirmsakceleratorā komandas saņems ekspertu atbalstu biznesa modeļa izstrādei un finansējumu līdz 15 tūkst. eiro. 

Pirmā kārta ilgs no septembra beigām līdz decembrim.Vērtējot komandu izaugsmi un eksperimentālo izstrādņu attīstību, būs iespēja turpināt akcelerāciju vēl trīs līdz sešus mēnešus un saņemt līdz 30 tūkst. eiro lielu finansējumu, lai ar speciālistu atbalstu tuvotos tirgum - apstiprinātu klientu vajadzības, tirgus lielumu, pārbaudītu izvirzītos biznesa pieņēmumus utt. 

Lai turpinātu akcelerāciju arī trešajā kārtā, idejai būs jāsasniedz septītais līdz devītais tehnoloģijas gatavības līmenis, proti, jābūt vismaz funkcionējošam un reālā vidē pārbaudītam prototipam vai jau gatavam produktam. Pēdējā kārtā, kas ilgs sešus līdz deviņus mēnešus, komandas tiks sagatavotas ieiešanai tirgū. Tās arī saņems līdz 45 tūkst. eiro lielu finansējumu. 

Komandām atbalstu sniegs biznesa kouči, tiks stiprinātas prezentācijas prasmes, būs pieejams atbalsts ideju testēšanai, eksperimentāliem pētījumiem, utt. 

«EIT RawMaterials» ir lielākais konsorcijs izejvielu nozarē pasaulē, apvienojot vairāk nekā 300 vadošo rūpniecības uzņēmumu, universitāšu un pētniecības organizāciju no 20 valstīm. Piedāvājot atbalsta instrumentus, tas stiprina sadarbību, veicina zināšanu apmaiņu, jaunu uzņēmumu veidošanu un novatorisku risinājumu izstrādi visā izejmateriālu ķēdē. 

Pērn RTU, Kauņas Tehnoloģiju univeristāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte vienojās par «EIT RawMaterials Baltic HUB» izveidošanu, lai palīdzētu Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā.