Starptautiskās kampaņas Programmēšanas stunda ietvaros Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolēni Baltijas valstu simtās dzimšanas dienas gadu noslēgs, virtuālajā vidē atveidojot savu valstu kultūras un vēstures mantojumu. 

Minecraft sacensības Baltijā notiek jau trešo gadu un ir radījušas lielu skolēnu atsaucību un interesi. Šī gada konkursa tēma ir Kad pagātne satiek nākotni, tāpēc dalībnieki tiek aicināti palūkoties sev apkārt un atrast interesantu materiālās vai nemateriālās kultūras objektu, kuru tie spēj atveidot iecienītajā Minecraft vidē. Izstrādājot savas idejas, skolēniem ir iespēja plašāk iepazīties ar sava dzimtā novada vai pilsētas vēsturi, tautas tradīcijām un svētkiem.

Konkursa dalībniekiem tiek dota pilnīga radošā brīvība – viņi paši var izvēlēties – būvēt sava novada muižu, klēti, svētvietu vai vikingu kuģi, atainot dziesmu svētkus vai rudzu maizes cepšanu. Galvenie nosacījumi ir maksimāli izmantot Minecraft piedāvātās iespējas un radīt oriģinālu, pašu izgudrotu darbu, izmantojot savas zināšanas par valsts vēsturi un kultūru.

«Jau sen ir pagājuši laiki, kad datorspēles bija veids, kā »nosist laiku«. Šodien izglītošanos caur spēli pedagogi vērtē kā nopietnu procesu, kurš bieži vien izrādās pat efektīvāks par tradicionālajiem mācību veidiem. Minecraft vide skolēniem ļauj iejusties arhitekta lomā, jo būvēšana sākas ar plānošanu, pēc tam savu ideju īstenojot digitālajā vidē. Diezgan līdzīgi darbojas arī programmēšanas principi. Mums ir liels prieks, ka Microsoft ar partneriem var iesaistīties uz tehnoloģiju pratību vērstas izglītības veidošanā,» stāsta Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā.

Sacensības tiek īstenotas sadarbībā ar programmēšanas skolu «Hello IT» Latvijā, nevalstisko organizāciju «Look@World» Igaunijā un «Robotikos Akademija» un «Three Cubes» Lietuvā.

Programmēšanas skola «Hello IT» šogad pirmo gadu kļuvusi par Microsoft partneri šajās sacensībās. Skolas dibinātājs un vadītājs Andris Cišs uzsver: «Priecājamies kļūt par partneriem šajā iniciatīvā. Bērnu izglītība un interese programmēšanā ir strauji jāattīsta, jo 21. gadsimtā programmētāja profesija tiek uzskatīta par vienu no vispieprasītākajām un apmaksātajām pasaules darba tirgū, jo informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas gandrīz ikvienā uzņēmumā. Tāpat svarīgi attīstīt citas prasmes – radošu domāšanu, darbu komandā un spēju analizēt. Bērnu interese par šīm sacensībām turpina pieaugt, kas pierāda to, ka jāturpina šāda veida iniciatīvas arī turpmāk.»

Konkursam var pieteikties ikviens bērns un jaunietis vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Sacensības notiks no 1. līdz 8. decembrim trīs vecuma grupās – no 7 līdz 11, no 12 līdz 14 un no 15 līdz 18 gadiem. Skolēniem jāizveido komanda līdz trīs dalībniekiem un jāpiereģistrē tā Hello IT mājaslapā. 

Darbi tiks vērtēti vairākās kategorijās – zināšanas, inovācija, radošums un tehniskās izstrādes sarežģītība.