Tiešsaistē var notikt arī tiesas

Video
2020. gada 7. aprīlis 13:16

2020. gada Advokatūras dienās, kad vairāk nekā 100 valsts advokāti sniedza iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas, visbiežāk tikuši uzdoti jautājumi par mantojuma unģimenes tiesībām, liecina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes veiktā aptauja.

Advokatūras dienas šā gada martā notika jau 11 reizi un ik gadu interese bijusi augsta. “Problēma nav ar Covid-19 vai likumu nepilnībās, bet gan apstāklī, ka cilvēki juridiska rakstura problēmas mēdz ielaist. Pie advokātiem vēršas tikai tad, kad lieta ir sāpīga,” tā Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Viņš iedzīvotāju pastiprināto interesi par mantojuma tiesībām liedzās saistīt ar bailēm par vīrusa izplatību pasaulē, uzsverot, ka cilvēku interese par šo tiesību jomu gadu no gada būtiski nemainās, un mantojuma tiesības topā nonākušas vien ar nelielu pārsvaru.

“Lielāko interesi saglabāja dažādi mantojuma tiesību jautājumi, kas ir saistīti ar tā pieņemšanu, testamenta sagatavošanu, mantojuma dalīšanu, bet neatpalika ģimenes tiesību jautājumi, aptverot uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, aizgādību un saskarsmes tiesības,” stāsta Jānis Rozenbergs.

Advokatūras dienu tēma – kontu slēgšanas

Paši advokāti jau sākotnēji bija izvirzījuši prioritāti konsultēt gan fiziskas, gan juridiskas personas par tām likumu izmaiņām, kas saistītas ar iedzīvotāju vai uzņēmumu kontu slēgšanu.

!Bankas ir šādā stāvoklī, ka labāk izvēlas risku neuzņemties, nevis to pārvaldīt.

J. Rozenbergs norādīja, ka problēmas, par kurām cilvēki runāja pie advokātiem, bija reālas, īstas. Konti patiešām tiekot slēgti un cilvēkiem radušās dzīves neērtības. “Cita lieta ir iemesli – kādēļ notikusi nesaprašanās ar banku, un nereti iemesls ir nevērīga attieksmepret banku interesi. Bankām šobrīd ir jāinteresējas par kontu stāvokli. Ja cilvēks izlemj neatbildēt uz bankas jautājumiem, iespītējas, tad varu vien pateikt, ka šobrīd ir tādi laiki.

Tiešsaistē var notikt arī tiesas

Advokatūras dienās, kas noritēja marta otrajā nedēļā, tieši Covid-19 krīzes sākumā, advokāti jau piedāvāja attālinātas klientu konsultācijas, gan telefoniski, gan e-pastu formā. Šobrīd tiek izmantotas arī dažādas mobilās aplikācijas.

“Advokāti ir gatavi strādāt attālināti, tomēr tiesas vēl nē. Uzskatu, ja ārkārtas situācija turpinās, pēc 14. aprīļa ir jārod iespēja nodrošināt tiesu darbu tiešsaistē. Pašreizējais tiesu tehniskais aprīkojums attālinātai dalībai nav īsti pielāgots situācijai,” uzsver J. Rozenbergs, norādot, ka viens no valsts varas atzariem nevar pārstāt darboties.

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem.