Ko darīt uzņēmējam (uzņēmuma valdei), ja biznesa finanšu problēmas pirmajā brīdī šķiet nepārvaramas? Meklēt iespēju pieteikties valsts atbalsta pasākumiem vai sākt domāt par maksātnespēju?

Iespējams, labākais risinājums ir fundamentāli pārskatīt visu biznesu, bet parādu sloga līdzsvarošanai izmantot tiesiskās aizsardzības procesu (TAP).

Atcerēsimies, Maksātnespējas likums nosaka uzņēmuma valdei absolūtu pienākumu iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ja ir iestājusies kāda no likumā definētajām maksātnespējas pazīmēm. Vienīgais izņēmums - ja ir panākta vienošanās ar kreditoriem par TAP. Savukārt tiesiskās aizsardzības procesu var uzsākt jau tad, kad situācija vēl nav kļuvusi pavisam ļauna. Patlaban daudziem uzņēmumiem ir būtiski kritušies pasūtījumi, iespējams, sāk kavēties ienākošie maksājumi. Ja to vēl papildina pārbaudīta informācija par pamatīgām klientu vai piegādātāju problēmām, tad ir vērts padomāt par TAP ierosināšanu. Šāds lēmums ir ļoti svarīgs, ja uzņēmums vēlas turpināt darbu arī nākotnē.

Manuprāt, tāda risinājuma kā TAP izmantošana apliecina uzņēmēju spēju drosmīgi risināt problēmas, neļaujot tām "apēst" visu biznesu. Piemēri nav tālu jāmeklē. Patlaban TAP, turklāt vienlaicīgi divās valstīs - Latvijā un ASV, izmanto viens no ķīmiskās rūpniecības flagmaņiem "Valmieras stikla šķiedra". Koncernam finanšu grūtības sagādāja neveiksmīgas investīcijas jaunas ražotnes izveidē ASV. Tieši TAP un plaša restrukturizācija bija tās metodes, kas pēc 2008.gada krīzes savu biznesu ļāva saglabāt "Lido" īpašniekam Gunāram Ķirsonam.

TAP būtība ir vienkārša - tas ir tiesisku paņēmienu kopums, kas ļauj atjaunot spēju nokārtot saistības, ja uzņēmums ir nonācis finanšu grūtībās vai arī uzskata, ka var tādās nonākt. Tas nozīmē, ka pēc TAP pieteikuma iesniegšanas tiesā tiek apturētas parādu piedziņas lietas, nepieaug līgumsodi, nokavējuma naudas, kreditori nevar pieprasīt ieķīlātās mantas pārdošanu. Faktiski tas ir tiesas un kreditoru piešķirts atelpas brīdis, kura laikā nepieaug parādi un ir jāizveido jauns biznesa plāns restrukturizācijai ar mērķi atjaunot pelnītspēju.

Patlaban visaktuālākā TAP metode varētu būt vienkārša maksājumu atlikšana, bieži vien ir iespējama arī pamatparāda, līgumsodu, procentu maksājumu, soda naudas daļēja vai pilnīga dzēšana. To prasmīgi papildinot ar īpašumu pārdošanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, pamatkapitāla palielināšanu, kā arī uzņēmuma reorganizāciju var pilnībā izvairīties no maksātnespējas. Kapitālsabiedrības pamatkapitālā var iekļaut, piemēram, arī kreditoru prasījumu tiesības. Biznesa pārstrukturēšanā ir iespējami pat ļoti drosmīgi risinājumi, ja vien tiem ir skaidrs mērķis un tiem piekrīt arī kreditoru vairākums.

Tāda plāna izveidošana, kuru akceptētu lielākā daļa kreditoru, faktiski ir pirmais svarīgākais darbs TAP ietvaros. Par plānu ir jānobalso divām trešdaļām no kopējās nodrošināto kreditoru un vairāk nekā pusei no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas. Plāna izstrādāšanai likumā atvēlēti divi līdz četri mēneši. Pēc plāna apstiprināšanas tiesā tas ir obligāts visiem kreditoriem. Papildus TAP plānā ir iekļaujami arī Covid-19 atvieglošanas pasākumi.

Tiesiskās aizsardzības procesa nozīmi Covid-19 izraisītās ekonomiskās nenoteiktības laikā novērtē arī Saeima, kas ir pieņēmusi Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību". Grozījumi paredz, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vēl sešus mēnešus pēc tās ļaut apstiprināt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu uz četriem gadiem šobrīd noteikto divu gadu vietā.

Īpaši par sava biznesa restrukturizāciju un aizsardzību aicinātu padomāt uzņēmējus, kuriem problēmas bija manāmas jau pirms kāda laika un korona vīrusa pandēmijas izraisītā krīze tās ir tikai pastiprinājusi. Krīze ir ļoti pateicīgs brīdis, lai reorganizētu biznesu, savukārt TAP ļaus atvilkt elpu un nesagumt zem kreditoru prasījumu sloga.