Konkurētspēja teju vienmēr sākas ar ikdienišķiem, šķietami «nelieliem» lēmumiem. 

Ar precīzi noformulētu, viegli uztveramu produkta vai pakalpojuma nosaukumu. Ar savlaicīgi modernizētām tehnoloģijām, ar ieguldījumiem efektivitātē. Ja šie lēmumi nezinātājam paliek apslēpti, to sekas ar laiku kļūst uzskatāmi redzamas ikvienam – no konkurences cīņas izstājas zaudētāji, tie, kas savu nozīmīgā lēmuma mirkli ir nogulējuši. Viens no šādiem izšķirošiem momentiem ir šī vasara, kad ražošanas sektora uzņēmējiem ir unikāla iespēja ieplānot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gudri kombinējot vairākas valsts atbalsta programmas un tādējādi stiprināt savu konkurētspēju mērķa tirgos.

Energoefektivitāte ir joma, par kuru uzņēmēji cenšas nedomāt vai vismaz nedomāt par to katru dienu. Priekšstats, ka tas ir dārgi, lieki, pat nevienam īsti nevajadzīgi un sarežģīti, aizvien vēl ir dzīvs. Taču greizie pieņēmumi mainās, tiklīdz šī joma ir iepazīta rūpīgāk. Jo energoefektivitātē ieguldījumus veikušu uzņēmumu pieredze liecina, ka ietaupījums šajā izmaksu pozīcijā salīdzinoši īsā laikā var sasniegt pat 50%, un energoefektīvi uzņēmēji ir krietnu soli priekšā saviem konkurentiem. Turklāt, globālie tirgus spēlētāji, piemēram, lai zināmais IKEA un daudzi citi uz saviem piegādātājiem un partneriem pamazām attiecina tos pašus ilgtspējas standartus, kurus ir ieviesuši savā darbā. Energoefektivitāte un uzņēmuma arvien mazāks klimata nospiedums te ir un būs uzmanības degpunktā.

Latvijas uzņēmējiem – ražotājiem – šajā jomā ir lieliska iespēja nokļūt soli priekšā saviem konkurentiem. Šoruden notiks jauna atlases kārta ES fondu atbalsta programmā «Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē». Energoefektivitātes pasākumu veikšanai ražošanas uzņēmumiem kopumā būs pieejami 10,6 miljoni eiro Kohēzijas fonda finansējuma (programmu atministrē Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)). Uz grantiem, kas sedz 30% no attiecināmajām izmaksām, varēs pretendēt apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Finansējumu uzņēmēji varēs saņemt gan projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un projekta vadībai, gan arī «taustāmiem» darbiem, piemēram, ražošanas ēku un noliktavu pārbūvei (ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu), energoefektīvāku tehnoloģisko iekārtu un procesu ieviešanai, inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei u.c.

Ņemot vērā, ka ALTUM jau šobrīd uzņēmējiem piedāvā grantu 85% apmērā no izmaksām tieši tehniskās dokumentācijas sagatavošanai energoefektivitātes pasākumu projektos, ideāls abu šo programmu apvienojums būtu izmantot vienu grantu «papīru darbam», bet otru – projekta fiziskai īstenošanai. Šajā gadījumā būtu piemērots ALTUM grants, – tas ir izmantojams, piemēram, ēkas energosertifikāta saņemšanai, projekta ietekmes uz vidi novērtējumam un citai tehniskajai dokumentācijai, kas būs vajadzīga gan piesakoties, gan realizējot CFLA grantu programmu.

Nākamais solis pēc projektēšanas dokumentu tapšanas būs līdzfinansējuma jautājuma risināšana, jo CFLA grants sedz 30% no projekta izmaksām. Arī šajā solī ir iespējama sekmīga simbioze ar kādu citu pieejamo finanšu instrumentu, proti, ALTUM energoefektivitātes aizdevumu uzņēmumiem. Vajadzības gadījumā esam gatavi konsultēt uzņēmumu par atbilstošāko pieeju un ieguldījumiem energoefektivitātes stiprināšanā. Aizdevuma gadījumā uzņēmējs var saņemt līdz pat 90% no summas, kas vajadzīga projektam (no izmaksām, ko nebūs sedzis CFLA grants).

Tas nozīmē, ka, savlaicīgi plānojot nepieciešamos energoefektivitātes pasākumus, uzņēmējs var saņemt ALTUM grantu projekta dokumentācijas sagatavošanai (kur būs vajadzīgs tikai 15% paša finansējums), tad rudenī pieteikties CFLA grantam projekta realizēšanai, kuru var apvienot ar aizdevumu no ALTUM (aizdevums tiek piešķirts bez nodrošinājuma). Šajā projekta fāzē būs nepieciešams paša ieguldījums vien 10% apmērā.

Kā tas varētu izskatīties dzīvē? Piemēram, šādi: uzņēmums vēlas modernizēt apkures sistēmu un ierīkot siltuma atgūšanas jeb rekuperācijas risinājumu ražotnē. Pirms rakstīt pieteikumu CFLA grantu programmā, uzņēmējs vēlas saprast, cik izmaksās katra no aktivitātēm, kādas ir iespējamās alternatīvas un kādi ir potenciālie ietaupījumi jauno risinājumu ekspluatācijā. Piesaistot minēto ALTUM grantu, ir iespējams: izpētīt, cik izmaksās katrs no piemērotajiem risinājumiem; noteikt, kā mainīsies uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi konkrēto risinājumu ekspluatācijā; izraudzīties atbilstošāko aktivitāti CFLA grantu programmas ietvaros; izstrādāt risinājuma energosertifikātu un citu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Kas būtiski – uzņēmējam pašam nebūs jāmeklē energoauditors, to izdarīs ALTUM. Granta saņemšanas process ir maksimāli vienkāršots, uzņēmēja iesaisti paredzot tikai trīs posmos: izsakot vēlmi sadarboties, slēdzot līgumu un saņemot darba rezultātu, kas ir profesionāļu izstrādāts energoaudits, uzlabojumu tehniski ekonomiskais pamatojums un biznesa plāns. Savukārt pēc CFLA grantu programmas akcepta, projekta realizēšanai var saņemt jau pieminēto ALTUM aizdevumu līdz 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Ilgtspējīgs bizness, kur liela loma ir tieši enerģijas prātīgai izmantošanai, no skanīga modes vārda ir kļuvis par taustāmu konkurētspējas faktoru. Uzņēmumus par to domāt mudina gan klienti, gan produktu pasūtītāji un finansētāji. Tāpēc savas energosaimniecības sakārtošana ir jautājums, kas jāiekļauj dienaskārtībā te un tagad. 2019. gada vasara ir lielisks brīdis, lai nonāktu solīti priekšā tiem, kuri izraugās iet vieglāko ceļu un paliek mīta varā, ka taupīga enerģijas izmantošana ir lieka māžošanās.