Par attālinātu darbu daudzi runā jau sen un tieši šī brīža krīzes situācija daudziem ir pamudinājums to beidzot izmēģināt.

Konsultāciju uzņēmuma "Erda" biznesa partnere Pārsla Baško uzskata, ka nepieredzētā krīze saistībā ar jaunā koronovīrusa izplatību paver ne vien riskus, bet arī plašas iespējas. Viņas skatījumā viena no jomām, kur paveras milzu iespējas, ir darbs no mājām. 

Viens no piemēriem aicinājumam biznesa vidē strādāt no mājām: 

20200313-1234-mcc.png


P. Baško norāda: "Manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis mācīties strādāt attālināti. Daudzi lielie pasaules spēlētāji, kas piedāvā tehnoloģijas attālinātam darbam, pēdējās dienās izsludinājuši piedāvājumus izmantot to risinājumus bez maksas, piemēram, "Microsoft Teams", kas ietver plašas konferenču organizēšanas iespējas, ir izsludinājis sešu mēnešu bezmaksas izmēģinājuma laiku

Arī šīs kompānijas tiešais konkurents "Google", kam ir video saziņas un konferenču programma, ir izziņojis, ka piedāvā savu risinājumu bezmaksas līdz 1. jūlijam. Šie risinājumi ir iespēja uzņēmumiem un valsts aparātam ieraudzīt, ka šīs platformas eksistē un ka tās var izmantot. Ir forši, ka ir iespēja izmēģināt dažādus risinājumus bez papildu finanšu apgrūtinājuma. Tas ir lielisks veids, kā uzņēmējiem ietaupīt un dot darbiniekiem iespēju strādāt attālināti."

Šonedēļ jau izskanēja ziņas par pašmāju uzņēmumiem, kas samazina darbinieku skaitu. P. Baško norāda, ka viens no risinājumiem ir kompāniju savstarpēja sadarbība gadījumā, ja nu nākas darbiniekus atlaist. 

"Ķīnā krīze jau ir pāris mēnešus un tur skaidri redzams, ka attīstās tāds biznesa virziens kā darbinieku noma. Piemēram, atsaucoties uz "Harward Business Review" nesen publicēto rakstu par Ķīnas uzņēmumu reakciju uz šī brīža situāciju, tiek minēts, ka vairāk nekā 40 dažādu izklaides pasākumu ar lielu darbinieku skaitu, kam šobrīd darba specifikas dēļ nav ko darīt, ir "iznomājuši" šos darbiniekus "Alibaba" grupas pārtikas tirdzniecības uzņēmumam "Hema", kam savukārt pieprasījuma pieauguma dēļ trūkst darbinieku. 

Arī Eiropā pieaug pieprasījums pēc piegādēm uz mājām un šajā nozarē ir nepieciešami darbinieki. Uzņēmumi sadarbojoties varētu izvairīties no atlaišanas. Visus skar krīze vienādā mērā – iespējas ir, bet tās ir jāmeklē," uzsver P. Baško. Ir uzņēmumi, kam bizness tieši šobrīd ievērojami attīstās. Tās ir e-apmācību kompānijas, citi digitālie risinājumi, kā arī e-komercija un piegādes kompānijas. "Tādi biznesi kā preču piegāde no durvīm līdz durvīm un e-komercija uzplauka tieši pēc SARS epidēmijas. Vēl nevaram pateikt, kuri biznesa veidi "izšaus" šoreiz, bet būs uzņēmēji, kas šīs iespējas atradīs un izmantos," viņa piebilst.

Turpinot par Ķīnas pieredzi, P. Baško stāsta, ka tur šobrīd attīstās e-izglītības uzņēmumi, kas sadarbībā ar izglītības iestādēm atvēruši nacionāla līmeņa mākoņklasi studentiem, kas dod iespēju mācīties tiešsaistē.

Pēdējos gados ekonomika ir augusi un daudzām organizācijām iekšējo procesu sakārtošana nav bijusi prioritāte. P. Baško skatījumā šis ir labs laiks, lai uzņēmumi paskatītos, cik optimāli ir veidoti tā personāla, lēmumu pieņemšanas u.c. procesi. "Šis ir ideāls brīdis, lai iekšēji sakārtojoties meklētu iespējas ārpusē," viņa teic.

"Viena no svarīgākajām nozīmēm šobrīd ir tieši komunikācijai. Ikdienā redzam, ka ir daudz informācijas avotu, dažādi minējumi. Drošības sajūta ir tas, ko organizācijas var iedot gan darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, gan klientiem. Tāpēc komunikācijas stratēģijai ir jābūt vienai no prioritātēm. Ikvienam sabiedrības loceklim vajag atrast kādu, kam uzticēties, jo katrs indivīds meklē, kas noticis, kas jādara, lai situāciju atrisinātu, kad tā beigsies, ko katrs var darīt. 

Šādos apstākļos ieteicams visu komunikācijas stratēģiju veidot uz četriem vienkāršiem un izaicinošiem stūrakmeņiem – godīgumu, caurspīdību, uzticamību un nepārtrauktību. Ja spēsim radīt ap sevi vidi, kur ir ne vien izaicinājumi, bet arī iespējas, un spēsim būt godīgi pret sevi un līdzbiedriem, kopā no šīs situācijas iznāksim daudz spēcīgāki," uzsver P. Baško. Viņa lielāko risku saredz apstāklī, ka cilvēki neticēs savām spējām vai gaidīs, kad kāds cits viņu vietā kaut ko izdarīs.

"Šī brīža situācijā ir ne vien liels apdraudējums jebkuram uzņēmumam un valstij kopumā, bet arī bezgalīgu iespēju laiks organizācijas sakārtošanai un attīstīšanai. Es uzņēmumus un valsts pārvaldi aicinu skatīties un domāt par to kā pielāgoties esošajai situācijai, un pamanīt tās iespējas, kas pavērušās," norāda P. Baško.