Ziepju burbuļu veidošana var būt mācību materiāls, ar kura palīdzību rotaļāšanās procesā apgūt burtus, ciparus, figūras un krāsas.

Burbuļu māksliniece un SIA "Burbuļu spēles" dibinātāja Alīse Potaša daudz strādā ar īpašajiem bērniem, kā arī ar burbuļu veidošanas darbnīcām ir apbraukājusi gandrīz visus Latvijas cietumus, piedaloties projektā "Ģimenes diena", lai sekmētu ģimenes saikņu nostiprināšanu un notiesāto iekļaušanos sabiedrībā. "Novēroju, ka burbuļiem piemīt "maģiskas" spējas – tie nomierina, iepriecina, sajūsmina, dod pārliecību par savām spējām. Bērniem patīk darboties ar burbuļiem un viņi ir gatavi to darīt ilgāk, nekā jebkuru citu nodarbi. Tāpēc sāku domāt, kā šai jautrajai rotaļai piešķirt papildus pievienoto vērtību un nonācu pie idejas, ka burbuļu veidošana varētu būt mācību materiāls, ar kura palīdzību rotaļājoties varētu apgūt burtus, ciparus, figūras, krāsas," stāsta A. Potaša.

Šobrīd ideja ir agrīnā attīstības stadijā. Ir nodibināts sociālais uzņēmums SIA "Burbuļu spēles", saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums komercdarbības uzsākšanai, par ko plānots iegadāties ražošanas iekārtas un izstrādāt e-veikalu. "Intensīvi mācamies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Rēzeknes biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmā un esam uzvarējuši konkursā "Pārmaiņu līderis 2020" un iestājušies "Reach for Change" sociālās uzņēmējdarbības inkubatora programmā," teic A. Potaša.

Šobrīd uzņēmums ir izstrādājis pirmo produkta prototipu – burbuļu veidošanas komplektu, kurā ietilpst gan burbuļu šķidrums, gan burbuļu veidošanas rīki, gan elpošanas un pūšanas vingrinājumi runas prasmju veicināšanai. "Burbuļu veidošanas rīki tiks ražoti no videi draudzīga materiāla un tajos tiks iestrādāti vizuāli stimulmateriāli – burti, cipari, figūras – un bērni rotaļājoties ar burbuļiem neapzināti mācīsies, apgūstot burtus, ciparus, figūras. Burbuļu veidošanas rīkam ir ērts ergonomisks rokturis, lai arī bērniem ar īpašām vajadzībām būtu to vieglāk noturēt," stāsta A. Potaša.

Tuvākajā laikā plānots veikt prototipa testus mērķa tirgū, kas ir pirmsskolas vecuma bērni no trim līdz septiņiem gadiem. Sākotnēji plānots produktu testēt ar logopēdu palīdzību, izmantojot burbuļu veidošanas komplektu logopēdiskajās nodarbībās, kā arī plānots piesaistīt vecākus pirmsskolas vecuma bērniem ar runas traucējumiem, kuri vēlētos izmēģināt šo produktu. Tāpat iecerēts un iegūt sociālā uzņēmuma statusu, kā arī pieteikties finanšu institūcijas "Altum" grantam sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.

A. Potaša piekrīt, ka tirgū ziepju burbuļi ir plašā piedāvājumā, tomēr tie tiek pozicionēti kā izklaides produkts, ko izmanto galvenokārt vasarā. "Mūsu risinājums un ideja ir unikāla, jo tā ir transformācija no ikdienišķas bērnu rotaļlietas uz izglītojošu un attīstošu metodisko materiālu. Satiekoties mākslai ar zinātni ir izveidots bērnu attīstību veicinošs produkts "Burbuļu veidošanas komplekts" runas prasmju pilnveidošanai pirmsskolas vecuma bērniem ar metodisku materiālu pedagogiem un vecākiem – elpošanas pūšanas vingrinājumi, kas izstrādāti sadarbībā ar logopēdu un lasītprasmes speciālistu," skaidro A. Potaša.

Runājot par nākotnes ambīcijām, viņa norāda, ka iecerēts uzlabot bērnu dzīvi un izglītības iespējas ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. "Šobrīd, uzsākot mācības 1. klasē, tikai 10% bērnu ir pilnībā novērsti runas traucējumi. Lielākā daļa bērnu vēl nav apguvuši visas dzimtās valodas skaņas, burtus, tikai daļēji prot lasīt, kas būtiski apgrūtina skolas mācību programmas apguvi. Burbuļu veidošanas komplekts varētu palīdzēt to mainīt," pieļauj A. Potaša.

Stāstot par to, kā nonākusi līdz šādai idejai, viņa teic, ka 2014. gadā pirmo reizi redzēja burbuļu šovu un tas viņu apbūra. "Iepazinos ar burbuļu mākslinieci un interesējos, kā viņa šo mākslu ir apguvusi, un izrādījās, ka tas noticis pašmācības ceļā, arī burbuļu šķidruma recepti viņa gatavo pati. Tad es nolēmu: ja viņa var, es arī varēšu. Sāku mēģināt, izpirku visus pieejamos lielos burbuļus - neviens no šķidrumiem nestrādāja, neko nevarēja izveidot. Nācās meklēt receptes internetā, mēģināt, maisīt. Ilgi nekas nesanāca, bet man iekšā bija tāda spītība, ka nepadevos," norāda A. Potaša.

Nonākot līdz ideālajai burbuļu šķidruma receptei, sākās burbuļu treniņi. Viņa noķēra "burbuļu drudzi", kas joprojām uzņēmēju tur savā varā. Burbuļus A. Potaša sauc par savu sirdslietu. "Kad manam dēlam atklājās astma, izrādījās, ka burbuļi var palīdzēt, jo pūšana trenē elpošanu un palielina plaušu tilpumu. Tā es sāku prātot, ka burbuļos ir kas vairāk par ampelēšanos," viņa spriež.