Divi no trīs uzņēmējiem nezina, kāds ir enerģijas patēriņš uzņēmumā, bet trijos no četriem ražošanas uzņēmumiem nav veikti enerģijas patēriņa mērījumi, sākot energoefektivitātes kreditēšanas stāstu, atklāja Altum Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs Edgars Kudurs

«Altum nav tikai finansētājs un kreditētājs, Altum ir uzņēmēju draugs, kas neatteiks konsultāciju un norādīs, kur vērsties, ja paši nevaram palīdzēt,» konferencē Vai bizness šodien var atļauties nebūt energoefektīvs? sacīja E. Kudurs.

Altum iespējas

«Mēs varam piešķirt aizdevumu bez nodrošinājuma, kumulēt ar atbalsta programmām, finansējam pat lietotu iekārtu iegādi. Energoefektivitāte atmaksājas, un šeit nav runa tikai par resursu taupīšanu,» uzsvēra E. Kudurs, paskaidrojot, ka apgaismojuma nomaiņa var būt mērķis, ja spuldzīšu birojā ir daudz, tomēr kopumā energoefektivitāte ir daudz plašāks jēdziens par apgaismojumu. Ar to jāsaprot gan ierīču un iekārtu nomaiņa uz efektīvākām, gan ēku siltināšana, gan ražošanas procesu uzlabošana. Altum finansē saules paneļu iegādi rūpniecības uzņēmumiem, ir mobilitātes programma, kas paredz elektroautomašīnu, pat elektrisko skrejriteņu iegādi.

«Altum programma Zaļās ēkas nozīmē to, ka varam piešķirt aizdevumu uzņēmumiem, kas vēlas renovēt savas nedzīvojamās ēkas vai būvēt tās no jauna. Te es domāju gan noliktavas, gan biroju ēkas, gan ražotnes. Respektīvi, tas ir viss, kas nav dzīvojamās ēkas, tostarp dienesta viesnīcas. Galvenais noteikums kredītam ir, lai plānotais ietaupījums pret iepriekšējo patēriņu būtu vismaz 35%. Esam prasīgi,» teic E. Kudurs, norādot, ka pēdējos gados energoefektīvu būvju un ēku bez papildu risinājumiem būvniecības izmaksas atšķiras vien par 20%.

Daudzdimensionāls ietaupījums

Praktiski piemēri ir vislabākie pārliecināšanai, un tieši tādus E. Kudurs konferencē demonstrēja. Pirmkārt stāsts par pilsētas 990 gaismekļu nomaiņu.

«Pašvaldību apgaismojuma sistēmā vēlamies parādīt, ka energoefektivitāte nav tikai energoresursu ietaupījums, bet gan vērtību ķēde. Pirmkārt, protams, ir resursu ietaupījums. Tālāk seko automatizācija, darba drošības uzlabošanās, darba nepārtrauktības uzlabošanās, remonta izmaksu samazinājums, apkopes izmaksu samazinājums un citas lietas. Kopsaucējs visam ir konkurētspēja un uzņēmuma attīstības ilgtspēja,» tā E. Kudurs, norādot, ka būtiski ir spuldzes pilsētā nomainīt vienlaikus, lai vēlāk nebūtu papildu tēriņi pacēlājiem un enerģijas taupīšana sāktos no pirmās dienas. E. Kudurs uzsvēra, ka, piemēram, uzņēmumu biroju telpās enerģijas patēriņš veido ļoti lielu daļu no kopējā enerģijas galapatēriņa. Runājot par darbaspēka izmaksu ietaupījumu, speciālists norādīja uz praktisku piemēru uzņēmumā, kur pēc energoefektīvāku kokapstrādes iekārtu uzstādīšanas 40 darbinieku vietā strādā 18 cilvēki. Vēl lielāks efekts ir pēc automātiskā apkures katla uzstādīšanas, kad darba izmaksas samazinās vairāk nekā trīs reizes.

Atdod no ietaupījuma

Šobrīd ražošanas uzņēmumiem Altum piedāvā aizņēmumu līdz 2,85 miljoniem eiro, kas var būt 85% no visām izmaksām. Aizdevumam netiek prasīta komercķīla vai galvojums. Galvenais āķis ir enerģijas ietaupījumā. Proti, tam ir jābūt pietiekamam, lai nosegtu kredīta atmaksu. Altum programmas ir savietojamas ar CFLA vai Lauku atbalsta dienesta sniegto atbalstu, kas papildus var samazināt uzņēmumu tūlītējo ieguldījumu no pašu līdzekļiem.

«Būtiskākā prasība ir tā, ka aizdevums ir jāspēj segt no gūtajiem ietaupījumiem. Projekta ietaupījumiem pēc būtības ir jābūt lielākiem vai vienādiem ar maksājamā kredīta summu,» uzsvēra E. Kudurs.

Aizdevuma saņemšana ir vienkārša. Kā noteikums netiek obligāti prasīts energoaudits vai sertifikācija. Galvenais noteikums, lai pašiem uzņēmējiem būtu pilnīga skaidrība par potenciālo ietaupījumu un secīgi par kredīta atmaksu. Pieteikšanās ir elektroniska, un tas tiek izskatīts divu nedēļu līdz mēneša laikā.

Ja tomēr energoaudits ir vajadzīgs, tad Altum piešķir grantu – 85% no izpētes izmaksām. Grants paredzēts ne tikai energoauditiem, tas var būt arī biznesa plāns, priekšizpēte, skices un rasējumi, tehnoloģiski ekonomiskie aprēķini, bet ne būvprojekts. Pēc līdzīgiem noteikumiem uz kredītu var pretendēt arī energoservisa kompānijas, kur galvenais noteikums ir pieredze un zināšanas sfērā.

Abonējiet, lai saņemtu laikrakstu ik dienu.